Utbetaling av pensjon

PKH utbetaler pensjoner den 12. i hver måned så fremt dagen ikke faller på en helge- eller helligdag. Her er en oversikt over utbetalingsdatoer i 2023 samt generell informasjon om skatt og pensjon.

Måned

Dato

Januar 12.01.2023
Februar 10.02.2023
Mars 10.03.2023
April 12.04.2023
Mai 12.05.2023
Juni 12.06.2023
Juli 12.07.2023
August 11.08.2023
September 12.09.2023
Oktober 12.10.2023
November 10.11.2023
Desember 12.12.2023

I medlemsportalen finner du en oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen før og etter skattetrekk. Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". For en mer detaljert oversikt velger du fra nedtrekksmenyen til høyre på siden.

Bankkontonummer

Du kan registrere og endre bankkontonummer ved å logge deg inn i medlemsportalen og velge menyen "Min profil". 

Har du utenlandsk bankkonto må du være klar over at vi bare utbetaler til banker med IBAN- og SWIFT-nummer. Skal du benytte utenlandsk bankkonto må du sende oss informasjon om IBAN-nummer og SWIFT-kode som du får oppgitt fra din bankforbindelse.

Adresse

Vi innhenter adresseopplysninger fra folkeregisteret. Du må derfor endre adressen din i folkeregisteret før den oppdateres i våre registre.

Klikk på denne linken for å melde adresseendring på Skattetatens nettsider.

Generelt om skattetrekk på pensjon

Dersom forskuddstrekk (skatt) utgjør mindre enn kr 100 ,- i måneden trekkes det likevel ikke skatt. Pensjon opp til kr 500 ,- i måneden er ikke gjenstand for beskatning.

Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Påse at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.

Klikk på denne linken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no.

Skatt for alders- og etterlattepensjoner

  • Januar - november: Vanlig skattetrekk
  • Desember: Ikke skattetrekk

Skatt for uførepensjoner

  • Januar - mai, og juli - november: Vanlig skattetrekk
  • Juni: Ikke skattetrekk
  • Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt - bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på linken over.

Årsoppgave/sammenstillingsoppgave for 2022

Din årsoppgave/sammenstillingsoppgave for 2022 blir tilgjengelig i medlemsportalen i slutten av januar.

I medlemsportalen finner du også en oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen før og etter skattetrekk.

Klikk på linken "Logg inn" som du finner i menyvalget øverst til høyre på siden. Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". For en mer detaljert oversikt velger du fra nedtrekksmenyen.

Med virkning fra og med 1. mai hvert år reguleres (økes) pensjonene fra PKH. Hvor stor reguleringen blir avhenger av lønns- og prisvekst for det enkelte år.

Reguleringen gjennomføres vanligvis i forbindelse med pensjonsutbetaling i juli med etterbetaling for mai og juni måned.

Hvor finner du mer informasjon?

Alle som mottar pensjonsutbetaling fra PKH finner detaljert informasjon om hver enkelt utbetaling i medlemsportalen. Dette gjelder blant annet beløp på pensjon før og etter skatt, samt skattetrekk.

Velg menyen "Mine Pensjonsutbetalinger" etter innlogging for å se mer.

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.