Informasjonsfilmer om det norske pensjonssystemet

Det norske pensjonssystem

I Norge har vi et pensjonssystem som består av 3 deler; Folketrygden som kommer fra NAV, tjenestepensjonen fra pensjonskassen og egen sparing. Se filmen under for å få en bedre forståelse.

Pensjonskalkulatoren vår finner du på dine medlemssider. Vi jobber for tiden med å utvikle en enda bedre kalkulator. Pensjon for deg født før 1963

Kort innføring i pensjonsreglene som gjelder deg født før 1963.

Pensjon for deg født i 1963 eller senere

Kort innføring i pensjonsregler som gjelder for deg født i 1963 eller senere. Har du opptjening i offentlig tjenestepensjon før og etter 2020 vil opptjeningen din omfatte både påslagspensjon og bruttopensjon.

Uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon

Vi har laget en film som kort og enkelt forklarer regelverk for uførepensjon. Filmen gjelder for alle årskull uavhengig av om man er født i 1962 og tidligere, eller i 1963 og senere.