Det er for øyeblikket problemer med innlogging til Min side - Medlemsportalen. Vi jobber med å rette feilen:

Etterlattepensjon fra PKH

Etterlattepensjon tilstås gjenlevende ektefelle og/eller barn. I noen tilfeller kan også fraskilt ektefelle ha krav på pensjon.

Etterlattepensjon

Nyttig å vite om etterlattepensjon

Etterlattepensjon er pensjon som utbetales til gjenlevende ektefelle og/eller barn, og utbetales fra og med den måned medlemmet dør.

Ektefellepensjon utbetales til gjenlevende ektefelle eller registrert partner og er en livsvarig ytelse. Samboere har ingen rett til ektefellepensjon.

I noen tilfeller kan også fraskilt ektefelle ha krav på pensjon såfremt vilkårene for dette er oppfylt.

Barnepensjon utbetales til gjenlevende barn under 20 år. PKH kan tilstå barnepensjon også til stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget.

Når et medlem (yrkesaktiv/pensjonist/tidligere medlem) dør får vi melding om dette fra arbeidsgiver, NAV og via folkeregisteret. Vi kontakter da dødsboet/de etterlatte og gir nødvendig informasjon om pensjonsrettigheter og hva vi trenger av opplysninger for å kunne utbetale etterlattepensjon.

I de aller fleste tilfeller vil det ikke bli noen reduksjon i etterlattepensjoner som følge av egen inntekt.

Er etterlattepensjonen beregnet som nettopensjon vil inntekt ikke påvirke pensjonen.

Er etterlattepensjonen beregnet som bruttopensjon vil inntekt redusere pensjonen.

I vedtaksbrev fra PKH ved tilståelse av etterlattepensjon vil informasjon om inntektsreglene fremkomme.

Måned

Dato

Januar 12.01.2024
Februar 12.02.2024
Mars 12.03.2024
April 12.04.2024
Mai 10.05.2024
Juni 12.06.2024
Juli 12.07.2024
August 12.08.2024
September 12.09.2024
Oktober 11.10.2024
November 12.11.2024
Desember 12.12.2024

I medlemsportalen finner du en oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen før og etter skattetrekk. Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". For en mer detaljert oversikt velger du fra nedtrekksmenyen til høyre på siden.

Bankkontonummer

Du kan registrere og endre bankkontonummer ved å logge deg inn i medlemsportalen og velge menyen "Min profil". 

Har du utenlandsk bankkonto må du være klar over at vi bare utbetaler til banker med IBAN- og SWIFT-nummer. Skal du benytte utenlandsk bankkonto må du sende oss informasjon om IBAN-nummer og SWIFT-kode som du får oppgitt fra din bankforbindelse.

Adresse

Vi innhenter adresseopplysninger fra folkeregisteret. Du må derfor endre adressen din i folkeregisteret før den oppdateres i våre registre.

Klikk på denne linken for å melde adresseendring på Skattetatens nettsider.

Generelt om skattetrekk på pensjon

Dersom forskuddstrekk (skatt) utgjør mindre enn kr 100 ,- i måneden trekkes det likevel ikke skatt. Pensjon opp til kr 500 ,- i måneden er ikke gjenstand for beskatning.

Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk. Påse at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.

Klikk på denne linken for mer informasjon om skatt og pensjon hos skatteetaten.no.

Skatt for alders- og etterlattepensjoner

  • Januar - november: Vanlig skattetrekk
  • Desember: Ikke skattetrekk

Skatt for uførepensjoner

  • Januar - mai, og juli - november: Vanlig skattetrekk
  • Juni: Ikke skattetrekk
  • Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt - bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på linken over.

Årsoppgave/sammenstillingsoppgave for 2022

Din årsoppgave/sammenstillingsoppgave for 2022 blir tilgjengelig i medlemsportalen i slutten av januar.

I medlemsportalen finner du også en oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen før og etter skattetrekk.

Klikk på linken "Logg inn" som du finner i menyvalget øverst til høyre på siden. Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". For en mer detaljert oversikt velger du fra nedtrekksmenyen.

Med virkning fra og med 1. mai hvert år reguleres (økes) pensjonene fra PKH. Hvor stor reguleringen blir avhenger av lønns- og prisvekst for det enkelte år.

Reguleringen gjennomføres vanligvis i forbindelse med pensjonsutbetaling i juli med etterbetaling for mai og juni måned.

Generelt bilde

Beregning av etterlattepensjon

Generelt bilde

Ofte stilte spørsmål om etterlattepensjon og ordliste

Generelt bilde 3

Pensjonsvedtekter for Felles- og Legeordningen

Generelt bilde 4