Det er for øyeblikket problemer med innlogging til Min side - Medlemsportalen. Vi jobber med å rette feilen:

Styret i PKH

Pensjonskassens styre består av 9 representanter og 6 vara. Her finner du en oversikt over styrets representanter som gjelder fra 30. mai 2024.


Navn:

Funksjon:

Representerer:

Svein Tore Valsø

Styreleder

Helse Sør-Øst RHF

Ida Espolin Johnson

Nestleder

Eksternt medlem

Marianne van den Houten Andreassen

Styremedlem

Oslo universitetssykehus HF

Jørn Arthur Limi

Styremedlem

Akershus universitetssykehus HF

Åmund Tobias Lunde

Styremedlem

Eksternt medlem

Mette Lise Lindblad

Styremedlem

Vestre Viken HF

Svein Øverland

Styremedlem

LO

Erik Høiskar

Styremedlem

Akademikerne

Mette Vilhelmshaugen

Styremedlem

YS

Birgit Aanderaa

Varamedlem

Oslo universitetssykehus HF

Ørjan Angel Sandvik

Varamedlem

Oslo universitetssykehus HF

Hilde Westlie

Varamedlem

Sunnaas sykehus HF

Steinar Fuglevaag

Varamedlem

LO

Jan Inge Pettersen

Varamedlem

Akershus universitetssykehus HF

Rita von der Fehr

Varamedlem

NITO