Styret

Pensjonskassens styre er satt sammen av:

Navn/funksjon:

Kommer fra:

Nils Fredrik Wisløff (styreleder)

 

Ida Espolin Johnson (nestleder)

Uavhengig styremedlem

Morten Reymert (styrerepresentant)

Oslo universitetssykehus HF

Hilde Westlie (styrerepresentant)

Sunnaas sykehus HF

Ann Margrethe Mydland(styrerepresentant)

Helse Sør-øst RHF

Aasmund Bredeli (styrerepresentant)

Akademikerne

Svein Øverland (styrerepresentant)

LO

Mette Vilhelmshaugen (styrerepresentant)

YS

Jørn Arthur Limi (styrerepresentant)

Akershus universitetssykehus HF

Ørjan Angel Sandvik (vararepresentant)

Oslo universitetssykehus HF

Torstein Schrøder-Aasen (vararepresentant)

Akademikerne

Steinar Fuglevaag (vararepresentant)

LO

Rita von der Fehr (vararepresentant)

NITO