Styret i PKH

Med virkning fra 1. april 2021 er pensjonskassens styre satt sammen av følgende medlemmer:

Navn/funksjon:

Representerer:

Svein Tore Valsø (styreleder)

Helse Sør-Øst RHF

Ida Espolin Johnson (nestleder)

Uavhengig styremedlem

Morten Reymert (styremedlem)

Oslo universitetssykehus HF

Åsulv Solstad (styremedlem)

Akershus universitetssykehus HF

Anne Thea Hval (styremedlem)

Sykehuspartner HF

Mette Lise Lindblad (styremedlem)

Vestre Viken HF

Svein Øverland (styremedlem)

LO

Birgit Aanderaa (styremedlem)

Oslo universitetssykehus HF

Mette Vilhelmshaugen (styremedlem)

YS

Jørn Arthur Limi (varamedlem)

Akershus universitetssykehus HF

Ørjan Angel Sandvik (varamedlem)

Oslo universitetssykehus HF

Hilde Westlie (varamedlem)

Sunnaas sykehus HF

Steinar Fuglevaag (varamedlem)

LO

Erik Høiskar (varamedlem)

Akademikerne

Rita von der Fehr (varamedlem)

NITO

Denne siden ble sist endret/oppdatert 17.06.2021.

Bilde av hvit ugle med fokusert blikk

Med fokus på pensjonskassens forpliktelser.