PKHs leverandører

Her følger en oversikt over PKHs viktigste leverandører, samt tjenestene disse utfører.

Leverandører Tjenester
Storebrand Pensjonstjenester

Pensjon

 • Saksbehandling
 • Medlemsinformasjon
 • Ansatteportal
 • Kundeportal
Lindorff

Utlånsadministrasjon

 • Depot
 • Utbetaling/innbetaling
 • Inkasso
Mercer

Kapitalforvaltning

 • Investeringsrådgivning
 • Stresstesting
 • Månedsrapportering
 • Risikorapportering
Lillevold & Partners 

Aktuartjenester

 • Premiereserveberegning
 • Premieberegning
 • Analyser og rapportering
BDO

Regnskapsføring

 • Finansiell rapportering
 • Myndighetsrapportering
Sykehuspartner HF

Lønn- og ajourhold for medlemmer

 • IKT-drift
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Intern revisjon
PWC Ekstern revisjon