PKHs leverandører

Her følger en oversikt over PKHs viktigste leverandører, samt tjenestene disse utfører.

Leverandører: Tjenester:
Storebrand Pensjonstjenester

Pensjon

 • Systemleverandør medlems- og pensjonssystem
 • Ansatteportal
 • Kundeportal
Lindorff

Utlånsadministrasjon

 • Depot
 • Utbetaling/innbetaling
 • Inkasso
Artic Fund Management

Kapitalforvaltning

 • Back- og midoffice for handel i norske rentepapirer
 • Porteføljesystem
 • Månedsrapportering
 • Stresstesting
 • Risikorapportering
Gabler AS 

Aktuartjenester

 • Premiereserveberegning
 • Premieberegning
 • Analyser og rapportering
BDO

Regnskapsføring

 • Finansiell rapportering
 • Myndighetsrapportering
Sykehuspartner HF

Lønn- og ajourhold for medlemmer

 • IKT-drift
Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst RHF Intern revisjon
PWC Ekstern revisjon
SuperOffice

CRM

 • CRM-medlemsservice
 • Saksflytløsning pensjons- og medlemsservice
Documaster

Arkiv

 • Elektronisk arkiv
Medilink

Digilink

 • Digital utsendelse av post

Denne siden ble sist endret/oppdatert 04.02.2021.