Viktig Informasjon:

29. april flytter PKH til Karénslyst alle 49

Om PKH

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) er en pensjonskasse opprettet av Helse Sør- Øst RHF. PKH forvalter tjenestepensjonsordningen for yrkesaktive medlemmer, pensjonister og fratrådte medlemmer ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF, Helse Sør- Øst RHF og Sykehuspartner HF.
 
Helseforetakene eier grunnkapitalen i PKH, og de ansatte har representanter i styret gjennom fagforeningene.

Om PKH

Historikk

PKH ble stiftet 20. august 2013 av Helse Sør-Øst RHF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. PKH startet driften 1. januar 2014 med 6 ansatte i helt nye lokaler på Grev Wedels plass 7 i Oslo.

Ansatte

Fra oppstarten av PKH i 2014 og frem til i dag har antall ansatte i pensjonskassens økt fra 6 til 25, og vi fortsetter å vokse videre.

Styret i PKH

Pensjonskassens styre består av 15 representanter. Her finner du en oversikt over styrets representanter som gjelder fra 1. april 2021.

Ledige stillinger

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) ble stiftet 20. august 2013. PKH holder til  i moderne lokaler i Karenslyst allé 2 og vi er 25 ansatte.

Helseforetakene i PKH

Seks av helseforetakene i Norge har sine offentlige tjenestepensjonsordninger i PKH. Disse helseforetakene er lokalisert i og rundt hovedstadsområdet.

Personvern

Vi vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med gjeldende lovgivning.


Offisiell foretaksinformasjon

Organisasjonsnummer: 912 805 174

Foretaksnavn: Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet

Organisasjonsform: Pensjonskasse

Forretningsadresse: Karenslyst allé 2, 0278 Oslo

Telefon: 22 42 50 00

Stiftelsesdato: 20.08.2013

Antall ansatte: 25

Daglig leder/adm.direktør: Mariann Steine Bendriss