Har du spørsmål til PKH?

Dersom du har spørsmål som ikke gjelder din søknad om pensjon, eller dine pensjonsutbetalinger, kan du bruke skjemaet under for å sende oss spørsmål på e-post.

Om serviceberegning av pensjon

Hvis du ønsker en beregning av din fremtidige tjenestepensjon fra PKH, vil PKH i en del tilfeller måtte innhente en pensjonsberegning fra NAV for å kunne utføre beregningen.

Vi må også å få opplyst om du har medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger og hvem disse tjenestepensjonsordningene er, slik at vi kan innhente nødvendig informasjon for å kunne beregne samlet tjenestepensjon til deg.

Saksbehandlingstid på serviceberegninger er maksimalt 14 dager.

Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd

Åpent hverdager 09-15

 22 42 50 00

For søkere og mottakere av pensjon:

Epost: pensjon@pkh.no

For øvrige medlemmer:

Epost: pkh@pkh.no

Post- og besøksadresse:

Karenslyst allé 2, 0278 Oslo.

 
 

Mariann Steine Bendriss -  administrerende direktør/CEO

Mariann Steine Bendriss - administrerende direktør/CEO

Mariann kommer fra stilling som direktør i PricewaterhouseCoopers (revisjon) hvor hun har jobbet i nær 20 år som ekstern- og internrevisor med arbeidsfelt risikostyring og kontroll. Hun har en mastergrad i finans, og er statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker.


   416 27 652


Jens Kristian Bøe - investeringsdirektør/CIO

Jens Kristian Bøe - investeringsdirektør/CIO

Jens Kristian har tidligere arbeidet som porteføljeforvalter i Oslo Pensjonsforsikring AS, der han jobbet i 10 år. Tidligere har han arbeidet med porteføljeforvaltning og produktutvikling i Nordea Fondene. Han er siviløkonom fra BI med videreutdanning fra NFF/NHH innen porteføljeforvaltning og renteanalyse.


  


Johann Despriee - CRO/CCO

Johann Despriee - CRO/CCO

Johann kommer fra stilling som partner og daglig leder i Aktuarfirmaet Lillevold & Partners hvor han jobbet i 10 år. Han har mer enn 20 års erfaring fra liv- og pensjonsområdet, blant annet som ansvarshavende aktuar for flere pensjonskasser. Johann er utdannet aktuar fra Euro Insurance Actuarial Institute (EURIA) og har en MBA i strategi og ledelse fra BI.


   995 50 648


Pål Jevne - pensjonsdirektør

Pål Jevne - pensjonsdirektør

Pål Jevne kommer fra KLP hvor han har jobbet i 28 år som avdelingsleder innen IT og offentlig tjenestepensjon. Pål har utdannelse fra kommunal administrasjon og ledelse.


   959 04 562


Trygve Svarve - senior porteføljeforvalter

Trygve Svarve - senior porteføljeforvalter

Trygve Svarve har mer enn 15 års erfaring fra porteføljeforvaltning av norske renteporteføljer fra KLP og Oslo Pensjonsforsikring. Trygve er utdannet innenfor økonomi og skatterett fra BI og UiO. Trygve begynte i PKH i 2018.


  


Geir Grønseth - økonomisjef

Geir Grønseth - økonomisjef

Geir Grønseth kommer fra stilling som Buisness Controller i KLP hvor han har jobbet siden 2011. Tidligere har han arbeidet med internrevisjon, samt aksjeanalyse i DnB. Han har en mastergrad i finans.


   454 56 235


Geir Ystgaard Larsen - fagsjef pensjon

Geir Ystgaard Larsen - fagsjef pensjon

Geir kommer fra stilling som pensjonsfaglig rådgiver og forsikringskonsulent i KLP hvor han har jobbet siden 2008. Geir har utdannelse som økonom fra BI.


   957 97 959


Dag Falkenberg - senior fagkonsulent pensjon

Dag Falkenberg - senior fagkonsulent pensjon

Dag kommer fra stilling som kundeansvarlig i Storebrand livsforsikring hvor han har jobbet siden 1998, og har tidligere også jobbet innen økonomi og controlling. Dag har utdannelse fra Sjøkrigsskolen.


   934 80 801


Geir Ottesen - leder for kunde og kommunikasjon/pensjonsfaglig rådgiver

Geir Ottesen - leder for kunde og kommunikasjon/pensjonsfaglig rådgiver

Geir har jobbet med offentlig tjenestepensjon i mer enn 26 år, som saksbehandler, IT-konsulent og rådgiver. Han har tidligere jobbet i Statens pensjonskasse, KLP og Trondheim kommunale pensjonskasse. Geir er sertifisert digital markedsfører.


   906 68 268


Inger Hilde Steinnes – fagkonsulent pensjon

Inger Hilde Steinnes – fagkonsulent pensjon

Inger Hilde kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS som kundekonsulent hvor hun har jobbet siden 2006, har tidligere jobbet i Statens pensjonskasse som kundebehandler. Er cand.philol fra Universitetet i Oslo.


   902 85 440


Martin Nybakk - fagkonsulent pensjon

Martin Nybakk - fagkonsulent pensjon

​Martin kommer fra Storebrand Pensjonstjenester hvor han har jobbet med saksbehandling for PKHs medlemmer. Martin har en mastergrad i samfunnsøkonomi med spesialisering innen mikroøkonomi og offentlig økonomi fra Universitet i Oslo.


   480 27 658


Brit Helen Nygård - kontorleder

Brit Helen Nygård - kontorleder

Brit Helen kommer fra stilling som sekretær på møtesenteret i Helse-Sør Øst RHF hvor hun har vært ansatt siden 2009. Hun har tidligere jobbet i VERITAS, Fortum og Nokia Norge (NSN).


   915 73 064


Vigdis Helene Svae - fagrådgiver

Vigdis Helene Svae - fagrådgiver

Vigdis kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS som kunderådgiver. Hun har jobbet i Storebrand siden 1996 innen offentlig pensjon, og tidligere Statens pensjonskasse.


   988 14 533


Selma Pasic - fagkonsulent pensjon

Selma Pasic - fagkonsulent pensjon

Selma kommer fra SPK hvor hun har jobbet som saksbehandler siden 2007. Selma har bachelorgrad i offentlig styring innen økonomi, organisasjon og administrasjon fra Høgskolen i Oslo.


   472 49 440


Svein Ivar Jakobsen - forretningsanalytiker

Svein Ivar Jakobsen - forretningsanalytiker

Svein Ivar kommer fra stilling som forretningsanalytiker og forretningsarkitekt i KLP. Han har mer enn 22 års erfaring med offentlig tjenestepensjon i samme selskap. Svein Ivar har prosjektledelse fra Høyskolen i Østfold, og Økonomi og Digital forretningsforståelse fra BI.


   909 48 065


Malene Lundestad - fagkonsulent pensjon

Malene Lundestad - fagkonsulent pensjon

Malene kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS hvor hun har jobbet som saksbehandler innen offentlig tjenestepensjon. Hun har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen.


   928 04 249


Hakan Celayir - fagkonsulent pensjon

Hakan Celayir - fagkonsulent pensjon

Hakan kommer fra stilling som oppgjørsansvarlig i Storebrand Pensjonstjenester AS hvor han har jobbet 5 år med rådgivning, saksbehandling og opplæring i offentlig tjenestepensjon. Hakan har studert Markedskommunikasjon på BI.


   970 90 952


Eirik Skoglund Godal - saksbehandler pensjon

Eirik Skoglund Godal - saksbehandler pensjon

Eirik er nyutdannet fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi med spesialisering innen statistikk og analyse. Eirik begynte i PKH i september 2020.


   909 82 869


Christin Rødvik-Hansen - rådgiver

Christin Rødvik-Hansen - rådgiver

Christin kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS som senior pensjonsrådgiver og har jobbet med offentlig tjenestepensjon siden 2008. Hun har i tillegg jobbet med pensjon og forsikring siden 2000 i IF, Gjensidige og Storebrand. Christin er kandidat i økonomi, organisasjon og administrasjon fra Høyskolen i Oslo.


   926 94 092Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.