Har du spørsmål til PKH?

Dersom du har spørsmål som ikke gjelder din søknad om pensjon, eller dine pensjonsutbetalinger, kan du bruke skjemaet under for å sende oss spørsmål på e-post.

Om serviceberegning av pensjon

Hvis du ønsker en beregning av din fremtidige tjenestepensjon fra PKH, vil PKH i en del tilfeller måtte innhente en pensjonsberegning fra NAV for å kunne utføre beregningen.

Vi må også å få opplyst om du har medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger og hvem disse tjenestepensjonsordningene er, slik at vi kan innhente nødvendig informasjon for å kunne beregne samlet tjenestepensjon til deg.

Saksbehandlingstid på serviceberegninger er maksimalt 14 dager.

Required
Required
Required
Required

Åpent hverdager 09-15

 22 42 50 00

For søkere og mottakere av pensjon:

Epost: pensjon@pkh.no

Postadresse: Postboks 455, 1327 Lysaker

For øvrige medlemmer:

Epost: pkh@pkh.no

Post- og besøksadresse: Karenslyst allé 2, 0278 Oslo.

 
 

Mariann Steine Bendriss -  administrerende direktør/CEO

Mariann Steine Bendriss - administrerende direktør/CEO

Mariann kommer fra stilling som direktør i PricewaterhouseCoopers (revisjon) hvor hun har jobbet i nær 20 år som ekstern- og internrevisor med arbeidsfelt risikostyring og kontroll. Hun har en mastergrad i finans, og er statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker.


   416 27 652
   mariann.steine.bendriss@pkh.no


Jens Kristian Bøe - investeringsdirektør/CIO

Jens Kristian Bøe - investeringsdirektør/CIO

Jens Kristian har tidligere arbeidet som porteføljeforvalter i Oslo Pensjonsforsikring AS, der han jobbet i 10 år. Tidligere har han arbeidet med porteføljeforvaltning og produktutvikling i Nordea Fondene. Han er siviløkonom fra BI med videreutdanning fra NFF/NHH innen porteføljeforvaltning og renteanalyse.


   924 02 624
   jens.kristian.boe@pkh.no


Johann Despriee - CRO/CCO

Johann Despriee - CRO/CCO

Johann kommer fra stilling som partner og daglig leder i Aktuarfirmaet Lillevold & Partners hvor han jobbet i 10 år. Han har mer enn 20 års erfaring fra liv- og pensjonsområdet, blant annet som ansvarshavende aktuar for flere pensjonskasser. Johann er utdannet aktuar fra Euro Insurance Actuarial Institute (EURIA) og har en MBA i strategi og ledelse fra BI.


   995 50 648
   johann.despriee@pkh.no


Pål Jevne - pensjonsdirektør

Pål Jevne - pensjonsdirektør

Pål Jevne kommer fra KLP hvor han har jobbet i 28 år som avdelingsleder innen IT og offentlig tjenestepensjon. Pål har utdannelse fra kommunal administrasjon og ledelse.


   959 04 562
   paljev@pkh.no


Trygve Svarve - senior porteføljeforvalter

Trygve Svarve - senior porteføljeforvalter

Trygve Svarve har mer enn 15 års erfaring fra porteføljeforvaltning av norske renteporteføljer fra KLP og Oslo Pensjonsforsikring. Trygve er utdannet innenfor økonomi og skatterett fra BI og UiO. Trygve begynte i PKH i 2018.


   922 66 229
   trygve.svarve@pkh.no


Geir Ystgaard Larsen - fagsjef pensjon

Geir Ystgaard Larsen - fagsjef pensjon

Geir kommer fra stilling som pensjonsfaglig rådgiver og forsikringskonsulent i KLP hvor han har jobbet siden 2008. Geir har utdannelse som økonom fra BI.


   957 97 959
   geir.ystgaard.larsen@pkh.no


Dag Falkenberg - pensjonsfaglig rådgiver

Dag Falkenberg - pensjonsfaglig rådgiver

Dag kommer fra stilling som kundeansvarlig i Storebrand livsforsikring hvor han har jobbet siden 1998, og har tidligere også jobbet innen økonomi og controlling. Dag har utdannelse fra Sjøkrigsskolen.


   934 80 801
   dag.falkenberg@pkh.no


Geir Ottesen - pensjonsfaglig rådgiver

Geir Ottesen - pensjonsfaglig rådgiver

Geir har jobbet med offentlig tjenestepensjon i mer enn 23 år, som saksbehandler, IT-konsulent og rådgiver. Han har tidligere jobbet i SPK, KLP og PKH, og er nå tilbake etter et vikariat i Trondheim kommunale pensjonskasse. Geir er sertifisert digital markedsfører.


   906 68 268
   geir.ottesen@pkh.no


Inger Hilde Steinnes – medlemsrådgiver

Inger Hilde Steinnes – medlemsrådgiver

Inger Hilde kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS som kundekonsulent hvor hun har jobbet siden 2006, har tidligere jobbet i Statens pensjonskasse som kundebehandler. Er cand.philol fra Universitetet i Oslo.


   902 85 440
   inger.hilde.steinnes@pkh.no


Martin Nybakk - medlemsrådgiver

Martin Nybakk - medlemsrådgiver

​Martin kommer fra Storebrand Pensjonstjenester hvor han har jobbet med saksbehandling for PKHs medlemmer. Martin har en mastergrad i samfunnsøkonomi med spesialisering innen mikroøkonomi og offentlig økonomi fra Universitet i Oslo.


   480 27 658
   martin.nybakk@pkh.no


Brit Helen Nygård - kontorleder

Brit Helen Nygård - kontorleder

Brit Helen kommer fra stilling som sekretær på møtesenteret i Helse-Sør Øst RHF hvor hun har vært ansatt siden 2009. Hun har tidligere jobbet i VERITAS, Fortum og Nokia Norge (NSN).


   915 73 064
   brit.helen.nygard@pkh.no


Vigdis Helene Svae - fagrådgiver

Vigdis Helene Svae - fagrådgiver

Vigdis kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS som kunderådgiver. Hun har jobbet i Storebrand siden 1996 innen offentlig pensjon, og tidligere Statens pensjonskasse.


   988 14 533
   vigdis.helene.svae@pkh.no


Selma Pasic - konsulent

Selma Pasic - konsulent

Selma kommer fra SPK hvor hun har jobbet som saksbehandler siden 2007. Selma har bachelorgrad i offentlig styring innen økonomi, organisasjon og administrasjon fra Høgskolen i Oslo.


   472 49 440
   selma.pasic@pkh.no


Svein Ivar Jakobsen - forretningsanalytiker

Svein Ivar Jakobsen - forretningsanalytiker

Svein Ivar kommer fra stilling som forretningsanalytiker og forretningsarkitekt i KLP. Han har mer enn 22 års erfaring med offentlig tjenestepensjon i samme selskap. Svein Ivar har prosjektledelse fra Høyskolen i Østfold, og Økonomi og Digital forretningsforståelse fra BI.


   909 48 065
   svein.ivar.jakobsen@pkh.no


Malene Lundestad - fagkonsulent pensjon

Malene Lundestad - fagkonsulent pensjon

Malene kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS hvor hun har jobbet som saksbehandler innen offentlig tjenestepensjon. Hun har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen.


   928 04 249
   malene.lundestad@pkh.noMerk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.