Det er for øyeblikket problemer med innlogging til Min side - Medlemsportalen. Vi jobber med å rette feilen:

Helseforetakene i PKH

Seks av helseforetakene i Norge har sine offentlige tjenestepensjonsordninger i PKH. Disse helseforetakene er lokalisert i og rundt hovedstadsområdet.

Helseforetakene i PKH

Helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH

Akershus universitetssykehus HF er i hovedsak lokalisert på Lørenskog og leverer helsetjenester til nærmere en halv million mennesker. Helseforetaket dekker deler av Oslo og flere kommuner i Akershus og Østfold. Kongsvinger sykehus er også blitt en del av helseforetaket.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 • Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2023:

 • 6.857 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 16.923 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 4.605 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Hovedkontoret til Helse Sør-Øst RHF er lokalisert på Hamar. Helseforetaket har ansvar for spesialisthelsetjenestene i fylkene på Østlandet.

Helseforetaket har èn tjenestepensjonsordning i PKH:

 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2023:

 • 165 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 241 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 98 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

De 4 store sykehusene under Oslo universitetssykehus HF består av Aker sykehus, Radiumshospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Helseforetaket er lokalsykehus for Oslo, men dekker også regionale helsetilbud i Østlandsområdet og helsetilbud nasjonalt.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 1. Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 2. Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2023:

 • 12.068 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 24.206 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 2.888 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Sunnaas sykehus HF er lokalisert på Nesodden og pasientgruppen er i hovedsak mennesker som har funksjonstap som følge av sykdom eller skade. Helseforetaket er Norges største spesialsykehus på områdene rehabilitering og fysikalsk medisin.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 • Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2023:

 • 493 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 1.442 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 260 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Sykehuspartner HF har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Porsgrunn, Grimstad, Fredrikstad og Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Kongsvinger og Tynset. Sykehuspartner HF er en felles tjenesteleverandør for ikke-medisinske støttetjenester innen IKT, HR og innkjøp for helseregionen.

Helseforetaket har èn tjenestepensjonsordning i PKH:

 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2023:

1.828 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
1.272 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
276 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Sykehusene under Vestre Viken HF består av Ringerike sykehus, Drammen sykehus, Bærum sykehus og Kongsberg sykehus. Hallingdal sjukestugu ligger også underlagt Vestre Viken HF. Over 450 000 menneskerer får helsetjenester levert av helseforetaket.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 • Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2023:

 • 6.029 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 17.373 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 6018 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside