Helseforetakene i PKH

Seks av helseforetakene i Norge har sine offentlige tjenestepensjonsordninger i PKH. Disse helseforetakene er lokalisert i og rundt hovedstadsområdet.

Helseforetakene i PKH

Helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH

Akershus universitetssykehus HF er i hovedsak lokalisert på Lørenskog og leverer helsetjenester til nærmere en halv million mennesker. Helseforetaket dekker deler av Oslo og flere kommuner i Akershus og Østfold. Kongsvinger sykehus er også blitt en del av helseforetaket.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 • Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2020:

 • 5.733 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 12.821 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 3.572 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Hovedkontoret til Helse Sør-Øst RHF er lokalisert på Hamar. Helseforetaket har ansvar for spesialisthelsetjenestene i fylkene på Østlandet.

Helseforetaket har èn tjenestepensjonsordning i PKH:

 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2020:

 • 147 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 227 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 72 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

De 4 store sykehusene under Oslo universitetssykehus HF består av Aker sykehus, Radiumshospitalet, Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Helseforetaket er lokalsykehus for Oslo, men dekker også regionale helsetilbud i Østlandsområdet og helsetilbud nasjonalt.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 1. Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 2. Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2020:

 • 10.611 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 18.815 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 2.187 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Sunnaas sykehus HF er lokalisert på Nesodden og pasientgruppen er i hovedsak mennesker som har funksjonstap som følge av sykdom eller skade. Helseforetaket er Norges største spesialsykehus på områdene rehabilitering og fysikalsk medisin.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 • Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2020:

 • 468 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 1.190 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 208 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Sykehuspartner HF har hovedkontor i Drammen, samt avdelingskontorer i Oslo, Porsgrunn, Grimstad, Fredrikstad og Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Elverum, Kongsvinger og Tynset. Sykehuspartner HF er en felles tjenesteleverandør for ikke-medisinske støttetjenester innen IKT, HR og innkjøp for helseregionen.

Helseforetaket har èn tjenestepensjonsordning i PKH:

 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2020:

1.549 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
1.054 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
185 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Sykehusene under Vestre Viken HF består av Ringerike sykehus, Drammen sykehus, Bærum sykehus og Kongsberg sykehus. Hallingdal sjukestugu ligger også underlagt Vestre Viken HF. Over 450 000 menneskerer får helsetjenester levert av helseforetaket.

Helseforetaket har to tjenestepensjonsordninger i PKH:

 • Legeordningen - tjenestepensjonsordning for sykehusleger
 • Fellesordningen - tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetaket (sykepleiere er medlemmer i egen tjenestepensjonsordning i KLP)

Medlemstall pr. 31.12.2020:

 • 5.601 yrkesaktive medlemmer (fortsatt i jobb)
 • 15.237 fratrådte medlemmer (har avsluttet sitt arbeidsforhold)
 • 5.257 pensjonister (mottar pensjon som følge av tidligere arbeidsforhold)

Klikk på denne linken for å gå til helseforetakets nettside

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.