Årsrapport 2018

Bilde av brille, kalkulator og penn liggende over ark med tall

Nøkkelen til en lønnsom pensjonsordning ligger i god avkastning og lave kostnader. 2018 var et vanskelig år å tjene penger på i finansmarkedene, hvor de fleste store globale aktivaklasser presterte svakt.

PKH oppnådde en verdijustert avkastning på 0,7 prosent. Den relative avkastningen var god i forhold til den risikoen som ligger i porteføljen. Siden oppstart av PKH i 2014 har gjennomsnittlig verdijustert avkastning vært 4,5 prosent, hvilket er om lag 2 prosentpoeng høyere enn rentegarantien. Dette har lagt et godt grunnlag for PKHs fremtidige risikobærende evne.

Vi har fokus på å være nær, nøktern og nyttig. Hver dag. Vi går inn i et spennende og krevende 2019, men er godt rustet for oppgavene som kommer.

Avkastning for 2018

Bokført avkastning, som går til våre helseforetak, ble 3,8 prosent. Dette er godt over 2,4 prosent som PKH har lovet sine helseforetak. Det var norsk eiendom og norske obligasjoner med kort durasjon som ga en positiv avkastning.

Det ble også gode resultater fra forsikringsvirksomheten i 2018, noe som primært skyldes et høyt renteresultat på 318,9 millioner kroner, og reflekterer en god direkteavkastning på 3,8 prosent.

Bilde viser forsiden til pensjonskassens årsrapport for 2018. Forsiden preges av en ugle.

Forvaltning og premieinntekter

PKH har en investeringsportefølje på om lag
25,5 mrd norske kroner. Forvaltningen av
denne skal foregå på en måte som gir tillit til
PKH som investor. PKH skal bidra til transparens og ordnede kapitalmarkeder, og bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling i det omfang PKH har mulighet for innflytelse.

Premieinntektene til pensjonskassen gikk fra 1.765 millioner kroner i 2017 til 1.975 millioner kroner i 2018. Dette skyldes primært en høyere G-regulering, lønnsreguleringer og generell vekst hos helseforetakene.

Laste ned, eller åpne årsrapporten?

Rapporten er utformet som et vanlig pdf-dokument. Dersom du ønsker å åpne årsrapporten kan du enten klikke på selve bildet av rapporten, eller så kan du klikke på knappen under.

Årsrapport 2018

Hvis du ønsker mer informasjon eller du har spørsmål vedrørende årsrapporten kan du ta kontakt med administrerende direktør Mariann Steine Bendriss på mobil 416 27 652 eller e-post mariann.steine.bendriss@pkh.no eller investeringsdirektør/CIO Jens Kristian Bøe på mobil 924 02 624 eller e-post jens.kristian.boe@pkh.no.

Nøkkeltall for PKH pr. 31.12.2018

Pensjonskassens medlemskap er fordelt slik:

  • 18 679 yrkesaktive medlemmer
  • 46 121 fratrådte medlemmer
  • 9 992 pensjonister

Pensjonskassens forvaltningskapital utgjør pr 31.12.2018 ca 26,1 milliarder kroner.