Nøkkeltall for PKH pr. 31.12.2017

Pensjonskassens medlemskaper fordelt slik:

  • 18 281 yrkesaktive medlemmer
  • 44 023 fratrådte medlemmer
  •   9 151 pensjonister

Pensjonskassens forvaltningskapital utgjør pr 31.12.2017 ca 25 milliarder kroner.