Våre ansatte

Fra oppstarten av PKH i 2014 og frem til i dag har antall ansatte i pensjonskassens økt fra 6 til 24, og vi fortsetter å vokse videre.


Portrettfoto av Mariann Steine Bendriss - administrerende direktør/CEO i PKH

Mariann kommer fra stilling som direktør i PricewaterhouseCoopers (revisjon) hvor hun har jobbet i nær 20 år som ekstern- og internrevisor med arbeidsfelt risikostyring og kontroll. Hun har en mastergrad i finans, og er statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker.

Telefon: 416 27 652

Pål Ringholm - investeringsdirektør/CIO

Pål Ringholm er investeringsdirektør/viseadministrerende i PKH. Han har over 25 års erfaring fra bank- og kapitalmarkedet. Han har tidligere vunnet samtlige årlige kåringer som beste analytiker innen kreditt/obligasjoner i bladet Kapital, samt flere ganger vært høyt rangert både innen makro- og aksjeanalyse. Han er utdannet siviløkonom og senere autorisert finansanalytiker ved Norges Handelshøyskole.

Telefon: 481 03 737

Johann Despriee - CRO/Leder for risiko- og aktuarfunksjon

Johann kommer fra stilling som partner og daglig leder i Aktuarfirmaet Lillevold & Partners hvor han jobbet i 10 år. Han har mer enn 20 års erfaring fra liv- og pensjonsområdet, blant annet som ansvarshavende aktuar for flere pensjonskasser. Johann er utdannet aktuar fra Euro Insurance Actuarial Institute (EURIA) og har en MBA i strategi og ledelse fra BI.

Telefon: 995 50 648

Ada Molne - juridisk direktør og leder for compliance

Ada kommer fra stilling som konsernadvokat for Norsk Gjenvinning-konsernet og har bred erfaring innenfor alle rettsområder. Hun har tidligere jobbet som dommerfullmektig ved Øst-Finnmark tingrett og fylkesadvokat for Finnmark fylkeskommune.

Telefon: 907 04 360

Portrettfoto av Pål Jevne - pensjonsdirektør i PKH

Pål kommer fra KLP hvor han har jobbet i 28 år som avdelingsleder innen IT og offentlig tjenestepensjon. Pål har utdannelse fra kommunal administrasjon og ledelse.

Telefon: 959 04 562

Geir Grønseth - økonomisjef

Geir Grønseth kommer fra stilling som Buisness Controller i KLP hvor han har jobbet siden 2011. Tidligere har han arbeidet med internrevisjon, samt aksjeanalyse i DnB. Han har en mastergrad i finans.

Telefon: 454 56 235

Geir Ystgaard Larsen - fagsjef pensjon i PKH

Geir kommer fra stilling som pensjonsfaglig rådgiver og forsikringskonsulent i KLP hvor han har jobbet siden 2008. Geir har utdannelse som økonom fra BI.

Telefon: 95797959

Jan Einar Tverberg - Senior fagkonsulent kommunikasjon

Jan Einar Tverberg kommer fra KLP der han har jobbet med offentlig tjenestepensjon i over 20 år. Han har også bakgrunn som lærer.

Asle Jensen - informasjons- og kommunikasjonsrådgiver

 

Asle kommer fra KLP hvor han har jobbet i 17 år som avdelingsleder innen offentlig tjenestepensjon. Asle har utdannelse fra Høyskolen i Nord-Trøndelag og BI.

Telefon: 990 14 466

Portrettfoto av Christin Rødvik-Hansen - senior fagkonsulent service i PKH

Christin kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS som senior pensjonsrådgiver og har jobbet med offentlig tjenestepensjon siden 2008. Hun har i tillegg jobbet med pensjon og forsikring siden 2000 i IF, Gjensidige og Storebrand. Christin er kandidat i økonomi, organisasjon og administrasjon fra Høyskolen i Oslo.

Telefon: 926 94 092

Per Christian Stryken - fagkonsulent pensjon og service

Per Christian kommer fra stillingen som Radiografleder ved Avd. for Bildediagnostikk på Drammen Sykehus. Han har også jobbet som Radiograf i 13 år ved samme avdeling.

Per Christian har en Bachelor i Radiografi, samt årsstudium i Jus og Ledelse og ett år med Markedsøkonomi på BI.

 

Portrettfoto av Trygve Svarve - senior porteføljeforvalter i PKH

Trygve har mer enn 15 års erfaring fra porteføljeforvaltning av norske renteporteføljer fra KLP og Oslo Pensjonsforsikring. Trygve er utdannet innenfor økonomi og skatterett fra BI og UiO. Trygve begynte i PKH i 2018.

Portrettfoto av Frode Johansen - head og real estate

Frode Johansen har mer enn 25 års erfaring innen næringseiendom, både fra DNB hvor han jobbet på utlånssiden med finansiering av større eiendomskunder og fra UNION Eiendomskapital AS hvor han jobbet med eiendomsinvestering og -utvikling. Frode er utdannet siviløkonom fra BI.

Telefon: 901 02 731

Portrettfoto av Svein Ivar Jakobsen - forretningsanalytiker i PKH

Svein Ivar kommer fra stilling som forretningsanalytiker og forretningsarkitekt i KLP. Han har mer enn 22 års erfaring med offentlig tjenestepensjon i samme selskap. Svein Ivar har prosjektledelse fra Høyskolen i Østfold, og Økonomi og Digital forretningsforståelse fra BI.

Telefon: 909 48 065

Fredrik Knutsen - Forretningsutvikler og senior fagkonsulent pensjon

Fredik har jobbet 8 år i KLP og er utdannet som siviløkonom ved Nord universitet. Fredrik begynte i PKH i 2022.

Telefon: 901 74 378

Cecilie Totland - kontorleder.jpg

Cecilie Totland kommer fra stilling som personalkonsulent i Kaffebrenneriet. Hun har mange års erfaring med arbeid innenfor HR/HMS-arbeid.

Telefon: 413 29 956

Portrettfoto av Martin Nybakk - Senior fagkonsulent pensjon i PKH

Martin kommer fra Storebrand Pensjonstjenester hvor han har jobbet med saksbehandling for PKHs medlemmer. Martin har en mastergrad i samfunnsøkonomi med spesialisering innen mikroøkonomi og offentlig økonomi fra Universitet i Oslo.

Telefon: 480 27 658

Portrettfoto av Vigdis Helene Svae - fagansvarlig i PKH

Vigdis kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS som kunderådgiver. Hun har jobbet i Storebrand siden 1996 innen offentlig pensjon, og tidligere Statens pensjonskasse.

Telefon: 988 14 533

Portrettfoto av Selma Pasic - Senior fagkonsulent pensjon i PKH

Selma kommer fra SPK hvor hun har jobbet som saksbehandler siden 2007. Selma har bachelorgrad i offentlig styring innen økonomi, organisasjon og administrasjon fra Høgskolen i Oslo.

Telefon: 472 49 440

Portrettfoto av Malene Lundestad - fagkonsulent pensjon i PKH

Malene kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS hvor hun har jobbet som saksbehandler innen offentlig tjenestepensjon. Hun har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen.

Telefon: 928 04 249

Portrettfoto av Hakan Celayir - Senior fagkonsulent pensjon i PKH

Hakan kommer fra stilling som oppgjørsansvarlig i Storebrand Pensjonstjenester AS hvor han har jobbet 5 år med rådgivning, saksbehandling og opplæring i offentlig tjenestepensjon. Hakan har studert Markedskommunikasjon på BI.

Telefon: 970 90 952

Camilla Rostom - senior fagkonsulent pensjon

Camilla kommer fra KLP hvor hun har arbeidet med offentlig tjenestepensjon siden 2007. Camilla er utdannet ved Universitet i Oslo og BI.

Telefon: 480 55 619

Jan Einar Tverberg - Senior fagkonsulent kommunikasjon

Portrett - Karin Spolén Nilsen - hjemmeside.jpg

Karin er utdannet sykepleier og har i tillegg en Bachelor i Økonomi. Hun har de senere årene jobbet med pensjon i KLP.