Våre ansatte

Fra oppstarten av PKH i 2014 og frem til i dag har antall ansatte i pensjonskassens økt fra 6 til 21, og vi fortsetter å vokse videre.


Portrettfoto av Mariann Steine Bendriss - administrerende direktør/CEO i PKH

Mariann kommer fra stilling som direktør i PricewaterhouseCoopers (revisjon) hvor hun har jobbet i nær 20 år som ekstern- og internrevisor med arbeidsfelt risikostyring og kontroll. Hun har en mastergrad i finans, og er statsautorisert revisor og autorisert finansanalytiker.

Telefon: 416 27 652

Portrettfoto av Jens Kristian Bøe - investeringsdirektør/CIO i PKH

Jens Kristian har tidligere arbeidet som porteføljeforvalter i Oslo Pensjonsforsikring AS, der han jobbet i 10 år. Tidligere har han arbeidet med porteføljeforvaltning og produktutvikling i Nordea Fondene. Han er siviløkonom fra BI med videreutdanning fra NFF/NHH innen porteføljeforvaltning og renteanalyse.

Portrettfoto av Johann Despriee - CRO/CCO i PKH

Johann kommer fra stilling som partner og daglig leder i Aktuarfirmaet Lillevold & Partners hvor han jobbet i 10 år. Han har mer enn 20 års erfaring fra liv- og pensjonsområdet, blant annet som ansvarshavende aktuar for flere pensjonskasser. Johann er utdannet aktuar fra Euro Insurance Actuarial Institute (EURIA) og har en MBA i strategi og ledelse fra BI.

Telefon: 995 50 648

Ada Molne - juridisk direktør og leder for compliance

Ada kommer fra stilling som konsernadvokat for Norsk Gjenvinning-konsernet og har bred erfaring innenfor alle rettsområder. Hun har tidligere jobbet som dommerfullmektig ved Øst-Finnmark tingrett og fylkesadvokat for Finnmark fylkeskommune.

Telefon: 907 04 360

Portrettfoto av Pål Jevne - pensjonsdirektør i PKH

Pål kommer fra KLP hvor han har jobbet i 28 år som avdelingsleder innen IT og offentlig tjenestepensjon. Pål har utdannelse fra kommunal administrasjon og ledelse.

Telefon: 959 04 562

Portrettfoto av Geir Grønseth - økonomisjef i PKH

Geir Grønseth kommer fra stilling som Buisness Controller i KLP hvor han har jobbet siden 2011. Tidligere har han arbeidet med internrevisjon, samt aksjeanalyse i DnB. Han har en mastergrad i finans.

Telefon: 454 56 235

Portrettfoto av Geir Ottesen - leder for kunde og kommunikasjon/pensjonsfaglig rådgiver i PKH

Geir Ottesen har jobbet med offentlig tjenestepensjon i mer enn 26 år, som saksbehandler, IT-konsulent og rådgiver. Han har tidligere jobbet i Statens pensjonskasse, KLP og Trondheim kommunale pensjonskasse. Geir er sertifisert digital markedsfører.

Telefon: 906 68 268

Portrettfoto av Trygve Svarve - senior porteføljeforvalter i PKH

Trygve har mer enn 15 års erfaring fra porteføljeforvaltning av norske renteporteføljer fra KLP og Oslo Pensjonsforsikring. Trygve er utdannet innenfor økonomi og skatterett fra BI og UiO. Trygve begynte i PKH i 2018.

Portrettfoto av Frode Johansen - head og real estate

Frode Johansen har mer enn 25 års erfaring innen næringseiendom, både fra DNB hvor han jobbet på utlånssiden med finansiering av større eiendomskunder og fra UNION Eiendomskapital AS hvor han jobbet med eiendomsinvestering og -utvikling. Frode er utdannet siviløkonom fra BI.

Telefon: 901 02 731

Geir Ystgaard Larsen - fagsjef pensjon i PKH

Geir kommer fra stilling som pensjonsfaglig rådgiver og forsikringskonsulent i KLP hvor han har jobbet siden 2008. Geir har utdannelse som økonom fra BI.

Telefon: 95797959

Portrettfoto av Svein Ivar Jakobsen - forretningsanalytiker i PKH

Svein Ivar kommer fra stilling som forretningsanalytiker og forretningsarkitekt i KLP. Han har mer enn 22 års erfaring med offentlig tjenestepensjon i samme selskap. Svein Ivar har prosjektledelse fra Høyskolen i Østfold, og Økonomi og Digital forretningsforståelse fra BI.

Telefon: 909 48 065

Portrettfoto av Brit Helen Nygaard - kontorleder i PKH

Brit Helen kommer fra stilling som sekretær på møtesenteret i Helse-Sør Øst RHF hvor hun har vært ansatt siden 2009. Hun har tidligere jobbet i VERITAS, Fortum og Nokia Norge (NSN).

Telefon: 915 73 064

Cecilie Totland - kontorleder.jpg

Cecilie Totland kommer fra stilling som personalkonsulent i Kaffebrenneriet. Hun har mange års erfaring med arbeid innenfor HR/HMS-arbeid, og overtar stillingen til Brit Helen som skal gå av med pensjon fra årsskiftet.

Telefon: 413 29 956

Portrettfoto av Inger Hilde Steinnes - fagkonsulent pensjon i PKH

Inger Hilde kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS som kundekonsulent hvor hun har jobbet siden 2006, har tidligere jobbet i Statens pensjonskasse som kundebehandler. Er cand.philol fra Universitetet i Oslo.

Telefon: 902 85 440

Portrettfoto av Martin Nybakk - fagkonsulent pensjon i PKH

Martin kommer fra Storebrand Pensjonstjenester hvor han har jobbet med saksbehandling for PKHs medlemmer. Martin har en mastergrad i samfunnsøkonomi med spesialisering innen mikroøkonomi og offentlig økonomi fra Universitet i Oslo.

Telefon: 480 27 658

Portrettfoto av Vigdis Helene Svae - fagansvarlig i PKH

Vigdis kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS som kunderådgiver. Hun har jobbet i Storebrand siden 1996 innen offentlig pensjon, og tidligere Statens pensjonskasse.

Telefon: 988 14 533

Portrettfoto av Selma Pasic - fagkonsulent pensjon i PKH

Selma kommer fra SPK hvor hun har jobbet som saksbehandler siden 2007. Selma har bachelorgrad i offentlig styring innen økonomi, organisasjon og administrasjon fra Høgskolen i Oslo.

Telefon: 472 49 440

Portrettfoto av Malene Lundestad - fagkonsulent pensjon i PKH

Malene kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS hvor hun har jobbet som saksbehandler innen offentlig tjenestepensjon. Hun har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen.

Telefon: 928 04 249

Portrettfoto av Hakan Celayir - fagkonsulent pensjon i PKH

Hakan kommer fra stilling som oppgjørsansvarlig i Storebrand Pensjonstjenester AS hvor han har jobbet 5 år med rådgivning, saksbehandling og opplæring i offentlig tjenestepensjon. Hakan har studert Markedskommunikasjon på BI.

Telefon: 970 90 952

Portrettfoto av Eirik Skoglund Godal - saksbehandler pensjon i PKH

Eirik er nyutdannet fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har en mastergrad i samfunnsøkonomi med spesialisering innen statistikk og analyse. Eirik begynte i PKH i september 2020.

Telefon: 909 82 869

Portrettfoto av Christin Rødvik-Hansen - senior fagkonsulent service i PKH

Christin kommer fra Storebrand Pensjonstjenester AS som senior pensjonsrådgiver og har jobbet med offentlig tjenestepensjon siden 2008. Hun har i tillegg jobbet med pensjon og forsikring siden 2000 i IF, Gjensidige og Storebrand. Christin er kandidat i økonomi, organisasjon og administrasjon fra Høyskolen i Oslo.

Telefon: 926 94 092

Camilla Rostom - senior fagkonsulent pensjon

Camilla kommer fra KLP hvor hun har arbeidet med offentlig tjenestepensjon siden 2007. Camilla er utdannet ved Universitet i Oslo og BI.

Telefon: 480 55 619

Espen Brox Edvardsen - kundebehandler

Espen kommer fra SPK kundesenter og skal styrke vår kundebehandling på telefon og e-post. Han har også erfaring med offentlig tjenestepensjon fra tidligere ansettelse i Storebrand. Espen har utdannelse innen markedsføring med merkevarebygging som spesialfelt fra BI Oslo.

Telefon: 22425000

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.