Bilde som viser deltakere på et foredrag med bildetekst på bilde som sier at seniorseminar er avlyst

Seniorseminaret 26. mars avlyses

Som følge av Koronaviruset ser vi oss dessverre nødt for å avlyse vårt planlagte seniorseminar på Rikshospitalet torsdag 26. mars. Vi har rådført oss med helseforetaket og kommet frem til at dette er den beste løsningen situasjonen tatt i betraktning.

Seminaret samler ansatte fra alle våre 6 helseforetak og er i tillegg lagt til et stort sykehus. Dette gjør at vi velger å avlyse arrangementet. Hvis du har meldt deg på er det ikke nødvendig å sende/registrere avmelding.

Vi planlegger i stedet for nytt seniorseminar på Akershus universitetssykehus til høsten, og vi sender ut ny invitasjon når dato for høstens seminar er fastsatt.

Pensjonskassen vil sende ut en e-post med informasjon om avlysning til alle som har mottatt invitasjon til seniorseminaret i løpet av uke 11.

For spørsmål rundt avlysning av seniorseminar:

 22 42 50 00

Epost: pkh@pkh.no

For mer informasjon om Koronaviruset:

Det publiseres mange gode og nyttige informasjonsartikler om Koronaviruset, tiltak som er eller skal iverksettes, samt hva man selv kan bidra med for å forebygge smitte.

Vi anbefaler deg et besøk på nettsidene til Folkehelseinstituttet og ditt helseforetak for mer informasjon.

Link til FHI - Folkehelseinstituttet