Porteføljeforvalter Eiendom | Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet

Kort om PKH

PKH er Norges største offentlige pensjonskasse og er leverandør av offentlig tjenestepensjon til de største helseforetakene i hovedstadsområdet. Vi har ca. 76000 medlemskap med en forvaltningskapital
på 33 milliarder kroner, og er i stabil vekst. Vi er 20 ansatte som holder til i sentrale og moderne lokaler på Skøyen med enkel adkomst via tog, trikk og buss. Det er også flere parkeringshus i nærheten.

PKH er i en rask og positiv utvikling og har en klar strategi med tydelig satsning på kapitalforvaltning. Teamet skal nå ansette en person som sammen med investeringsdirektør skal være ansvarlig for selskapets eiendomsportefølje, som i dag utgjør 3,6 mrd kroner, hvorav 2,3 mrd er i seks direkte eide eiendommer.
 

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Bistå eksterne tjenesteleverandører med leietakerkontakt, prosjekter i eksisterende eiendomsportefølje og videreutvikling av PKHs eiendommer.
 • Følge leie- og transaksjonsmarkedet for næringseiendom.
 • Dokumentere, innstille og gjennomføre porteføljeendringer.
 • Videreutvikle internt rammeverk for eiendomsporteføljen, herunder policy for eiendomsinvesteringer.
 • Produsere og kvalitetssikre styringsrapporter, herunder avkastningsrapporter og miljørapporter.
 • Bistå investeringsdirektør i oppfølging og valg av eksterne eiendomsmandater/fond.

Kompetanse/erfaring

 • Stor interesse for eiendomsmarkedet, med et bredt kontaktnett i bransjen.
 • Erfaring innen næringseiendom som eiendomssjef eller porteføljeforvalter.
 • God erfaring i bruk av excel og porteføljestyringsverktøy.
 • Initiativrik og nøyaktig med gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper.
 • Analytisk og strukturert med gode samarbeidsegenskaper.
 • PKH ønsker ansatte med et kritisk blikk og evne til å gjennomføre selvstendige vurderinger.

Mer informasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til vår investeringsdirektør Jens Kristian Bøe på telefon 92402624.

Søknad sendes

Søknad med CV og vitnemål sendes til PKH på e-post: brit.helen.nygard@pkh.no.

Frist for søknad

Søknadsfristen er 18. januar 2021.

Fram Eiendoms lokaler på Skøyen hvor pensjonskassen leier kontorer i femte etasje. Foto.

Karenslyst Allé 2-4 på Skøyen hvor pensjonskassen leier kontorer i 5. etasje. Bildet er levert av Fram Eiendom.