PKH søker økonomisjef med controlleransvar

PKH er den største pensjonsleverandøren for ansatte, pensjonister og fratrådte medlemmer ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Vi har ca. 72 000 medlemskap og en forvaltningskapital på ca. 27 milliarder kroner. Vi ble etablert 01.01.2014, og skal nå utvide. I dag er vi 11 ansatte og blir 18 ansatte i løpet av 2019. Vi holder til på Skøyen i fine lokaler. Besøk oss på www.pkh.no og bli litt bedre kjent med oss.

Økonomisjef med controlleransvar

Personen skal dekke oppgavene til en økonomisjef og businesscontroller i en konsesjonsbelagt pensjonskasse.

ARBEIDSOPPGAVER:

Pensjons- og forsikringsområdet:

 • Dialog og samarbeid med aktuarfunksjonen på leveranser til helseforetakene:
  • Premiebudsjett
  • Premiefakturering med attribusjonsanalyser
  • Egenkapital budsjett
 • Kunnskap om ALM-analyser som støtte til aktuarfunksjonen

Kapitalforvaltning:

 • Dialog og samarbeid med investeringsdirektør:
  • Bistår i transaksjonsprosesser, herunder due-dilligence
  • Inngåelse av forvalteravtaler (regnskapsmessige- og skattemessige vurderinger)
  • Valutarullering
  • Marginering av valuta
 • Oppfølging av ekstern leverandør av back-office og porteføljerapportering
 • Oppfølging av avtaler med finansielle motparter

Økonomistyring og regnskap:

 • Utarbeidelse av periodiske regnskaper og årsrapport
 • Oppfølging av ekstern regnskapsfører på utkontrakterte tjenester
 • Godkjennelse av inngående fakturaer og utbetalinger
 • Følge opp at lover, regler og retningslinjer følges ved stikkprøvekontroller- eller ved utvalgte emner
 • Rapportering til offentlige instanser, herunder IORP II rapportering og ORA (ORSA i forsikringsbransjen). Oppgaven med utarbeidelse av IORP II rapportering er utkontraktert
 • Utarbeidelse av driftsbudsjett og likviditetsbudsjett samt budsjettoppfølging
 • Kontakt med ekstern revisor
 • Presentere kvartalsvise regnskaper for styret
 • Bistå i strategiprosesser

Kvalifikasjoner:

Høyere økonomisk utdannelse på mastergrad nivå
Minimum fem års relevant erfaring gjerne fra pensjon eller forsikring
Svært gode excel-kunnskaper og erfaring fra forskjellig IT-systemer

Egenskaper:

Analytisk, strukturert, endringsvillig, selvgående
Ha evne til å tenke selvstendig, videreutvikle områdene og ta ansvar for egne valg
Høy arbeidskapasitet
Evne til å skape arbeidsglede blant kolleger

PKH er en pensjonskasse i kontinuerlig utvikling hvor det kreves gode løsninger, god struktur, hensiktsmessig organisering og økonomisk kontroll. Økonomisjef er en støtte for adm.direktør og hennes ledergruppe med operasjonell og finansiell rådgivning, analyser og rapportering. Vi vektlegger god faglig kompetanse og god formidlingsevne. Du er kvalitetsbevisst og tar initiativ til å videreutvikle- og forbedre våre leveranser.

Vi tilbyr:

Stillingsbrøk: 100 %
Konkurransedyktig lønn
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Et kompetent arbeidsmiljø med flere dyktige eksterne partnere
Stillingen inngår i ledergruppen og rapporterer til adm.direktør

Søknad med CV, vitnemål og attester med to referanser sendes til PKH på e-post: brit.helen.nygard@pkh.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til adm.direktør Mariann S. Bendriss på telefon 416 27 652.

Søknadsfrist:

30. april

Nøkkeltall for PKH pr. 31.12.2018

Pensjonskassens medlemskap er fordelt slik:

 • 18 679 yrkesaktive medlemmer
 • 46 121 fratrådte medlemmer
 • 9 992 pensjonister

Pensjonskassens forvaltningskapital utgjør pr 31.12.2018 ca 26,1 milliarder kroner.

Årsrapport 2018