PKH søker eiendomssjef

PKH skal ansette en eiendomssjef som skal være ansvarlig for oppfølging og forvaltning av PKHs eiendomsportefølje, samt oppfølging av våre eksterne eiendomsforvaltere i Norge og utlandet. Det forventes at eiendomssjefen aktivt følger opp løpende transaksjoner i markedet, og innstiller til porteføljeendringer innenfor eiendom som kan passe for PKH. Eksisterende eiendomsportefølje er på 3,4 mrd kroner, hvorav 1,8 mrd er i fem direkte eide eiendommer.

 

Arbeidsoppgaver:

  • Ansvarlig for forvaltning av pensjonskassens eiendomsportefølje sammen med investeringsdirektør.
  • Proaktivt bistå eksterne tjenesteleverandører med leietakerkontakt, prosjekter i eksisterende eiendomsportefølje og videreutvikling av PKHs eiendommer.
  • Videreutvikle internt rammeverk for eiendomsporteføljen.
  • Produsere og kvalitetssikre avkastningsrapporter og miljørapporter.
  • Bistå investeringsdirektør i oppfølging og valg av eksterne eiendomsmandater/fond.
  • Bistå investeringsdirektør i utforming og implementering av investeringsstrategi og makroøkonomiske vurderinger.

 

Kvalifikasjoner:

Mastergrad eller tilsvarende med gode resultater. Stor interesse for eiendomsmarkedet, med et bredt kontaktnett i bransjen. Erfaring innen næringseiendom som eiendomssjef eller porteføljeforvalter.

Du er kvalitetsbevisst og nøyaktig og tar egne initiativ til å videreutvikle og forbedre vår kapitalforvaltning. Du har god erfaring i bruk av excel og porteføljestyringsverktøy i ditt daglige arbeid. Du har et ønske om å være med på å videreutvikle Norges største offentlige pensjonskasse, og bidra til fremdragende avkastningsresultater.
 

Egenskaper:

Kandidaten er analytisk, strukturert, nøyaktig og har gode samarbeidsegenskaper. PKH ønsker å ansette personer med et kritisk blikk og evne til å gjennomføre selvstendige vurderinger.

 

Vi tilbyr:

PKH tilbyr utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en pensjonskasse i vekst. Vi har et kompetent arbeidsmiljø, sammen med flere dyktige eksterne partnere. Konkurransedyktig lønn samt ytelsesbasert pensjonsordning. PKH har i dag ikke prestasjonsbasert avlønning.

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til investeringsdirektør Jens Kristian Bøe på telefon 924 02 624. Søknad med CV og vitnemål sendes til PKH på e-post:

brit.helen.nygard@pkh.no

 

Om oss

Pensjonskassen for Helseforetakene i Hovedstadsområdet (PKH) er Norges største offentlige pensjonskasse. PKH leverer pensjonskassetjenester til de fleste offentlige sykehusene i hovedstadsregionen. Vi har ca. 70 000 medlemskap med en forvaltningskapital på 28 milliarder kroner, og vi er i stabil vekst. Vi er 16 ansatte og holder til på Skøyen. Besøk oss på www.pkh.no og bli bedre kjent med oss.

 

Søknadsfrist

01.09.2019

Varighet

Fast