Midlertidige endringer i regler for inntekt ved siden av alderspensjon og AFP

Spekter Helse har vedtatt å forlenge de midlertidige reglene for inntekt ved siden av pensjon som ble innført i mars i forbindelse med COVID-19. De midlertidige reglene skal nå gjelde frem til 1. juli 2021.

Forlengelse av disse reglene frem til 1. januar 2022 er nå til behandling på Stortinget:

Les mer på nettsiden til Regjeringen.no >>

 

Det er en forutsetning at inntekten stammer fra arbeid som er utført i virksomheter som går inn under helseberedskapsloven. Dette gjelder blant annet inntekt som kommer fra arbeid utført ved helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH:

•    Akershus universitetssykehus HF
•    Helse Sør-Øst RHF
•    Oslo universitetssykehus HF
•    Sunnaas sykehus HF
•    Sykehuspartner HF
•    Vestre Viken HF

Bestemmelsen omfatter våre alderspensjonister samt mottakere av AFP. Endringene gjelder også AFP beregnet etter folketrygens regelverk.

Endringene i regelverk for inntekt ved siden av pensjon gjelder for  tjeneste som er utført i perioden 13. mars 2020 og frem til og med 1. juli 2021.

De nye bestemmelsen gjelder ikke de som mottar uførepensjon og/eller etterlattepensjon fra PKH.

Informasjonsark - inntekt ved siden av pensjon (PDF)

Les mer på nettsiden til Regjeringen.no >>

 

Pensjonsutbetalinger fra PKH

Vi ønsker å berolige alle våre medlemmer som i disse dager er bekymret for sin tjenestepensjon som følge av børsuro og bekjempelse av koronavirus. PKH er en svært solid pensjonskasse, og våre pensjonsutbetalinger vil ikke påvirkes av situasjonen som nå har oppstått.

Pensjonskassen har en forsiktig risikoprofil i vår finansforvaltning. Vi er omfattet av et svært strengt regelverk, og er også underlagt tilsyn fra Finanstilynet. PKH er en av landets mest solide pensjonskasser, og dette vil også være gjeldende etter den siste tids uro i finansmarkedene.

Har du spørsmål til PKH?

Benytt gjerne vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål til oss som berører situasjonen vi nå befinner oss i. Kontaktskjemaet finner du ved å klikke på linken under. 

Kontaktskjema >>

Sparegris som undersøkes av lege

Helse og sikkerhet først! Foto: ScanStockPhoto

Denne siden ble opprettet/sist endret 10.05.2021.

Redusert servicetilbud

PKH følger Oslo kommunes tiltak for å hindre smitte og spredning av koronaviruset, og trygge byens befolkning. Dette medfører blant annet at våre ansatte som har mulighet til å jobbe fra hjemmekontor får pålegg om dette inntil videre.

Som følge av koronaviruset kan vi heller ikke tilby pensjonsveiledning i våre kontorlokaler på Skøyen, men vi oppfordrer de som ønsker veiledning om å ta kontakt pr telefon eller e-post da veiledninger likegjerne kan tas over telefon eller ved å be om informasjon og beregninger via e-post.

Status for saksbehandling

Vår løpende drift som omfatter behandling av søknader om pensjon, endringer og opphør av pensjon, samt besvarelse av henvendelser via telefon og e-post er ikke begrenset av de tiltakene som nå innføres av myndighetene for å begrense spredning av koronavirus. 

Følg linken under for mer informasjon fra Oslo Kommune.

Om korona og Oslo kommunes tiltak >>

Trenger du avdragsfrihet på ditt lån i PKH?

Som følge av koronaviruset har veldig mange av oss fått store økonomiske utfordringer. PKH ønsker å bidra der vi kan for å avhjelpe situasjonen.

Dersom du har behov for avdragsfrihet vedrørende forfall 1. april 2020 må du kontakte vår samarbeidspartner, Lindorff, og avtale avdragsfrihet. Renter må likevel betales.

Har du behov for ytterligere avdragsfrihet må du kontakte PKH for videre behandling.

Lindorff holder foreløpig telefonlinjene åpne som normalt, men dette vil være under kontinuerlig vurdering fra dag til dag. Låntakere oppfordres til å benytte innsynsløsninger og epost.

Lindorff telefon: 73 54 23 20

Lindorff e-post: laaneadm@lindorff.com

Følg linken under for å logge inn på "Min side" hos Lindorff.

Logg inn på Min Side - Lindorff >>

For mer informasjon om Koronaviruset:

Det publiseres mange gode og nyttige informasjonsartikler om Koronaviruset, tiltak som er eller skal iverksettes, samt hva man selv kan bidra med for å forebygge smitte.

Vi anbefaler deg et besøk på nettsidene til Folkehelseinstituttet og ditt helseforetak for mer informasjon.

Link til FHI - Folkehelseinstituttet >>


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.