Midlertidige endringer i regler for inntekt ved siden av pensjon

Informasjonsark -regler for inntekt ved siden av pensjon

Stortinget har bestemt at beordret tjeneste og frivillig tjeneste grunnet utbruddet av koronaviruset ikke skal medføre avkortning i tjenestepensjonen. Det er en forutsetning at inntekten stammer fra arbeid som er utført i virksomheter som går inn under helseberedskapsloven. Dette gjelder blant annet inntekt som kommer fra arbeid utført ved helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH:

•    Akershus universitetssykehus HF
•    Helse Sør-Øst RHF
•    Oslo universitetssykehus HF
•    Sunnaas sykehus HF
•    Sykehuspartner HF
•    Vestre Viken HF

Bestemmelsen omfatter våre alderspensjonister samt mottakere av AFP. Endringene gjelder også AFP beregnet etter folketrygens regelverk.

Endringene i regelverk for inntekt ved siden av pensjon gjelder for  tjeneste som er utført i perioden 13. mars og frem til og med 1. november 2020.

De nye bestemmelsen gjelder ikke de som mottar uførepensjon fra PKH.

Les mer på nettsiden til Spekter

Les mer på nettsiden til Regjeringen.no

 

Pensjonsutbetalinger fra PKH

Vi ønsker å berolige alle våre medlemmer som i disse dager er bekymret for sin tjenestepensjon som følge av børsuro og bekjempelse av koronavirus. PKH er en svært solid pensjonskasse, og våre pensjonsutbetalinger vil ikke påvirkes av situasjonen som nå har oppstått.

Pensjonskassen har en forsiktig risikoprofil i vår finansforvaltning. Vi er omfattet av et svært strengt regelverk, og er også underlagt tilsyn fra Finanstilynet. PKH er en av landets mest solide pensjonskasser, og dette vil også være gjeldende etter den siste tids uro i finansmarkedene.

Har du spørsmål til PKH?

Benytt gjerne vårt kontaktskjema dersom du har spørsmål til oss som berører situasjonen vi nå befinner oss i. Kontaktskjemaet finner du ved å klikke på linken under. 

Kontaktskjema

Sparegris som undersøkes av lege

Helse og sikkerhet først! Foto: ScanStockPhoto

Siden er sist oppdatert 28.09.2020.

Redusert servicetilbud

PKH følger Oslo kommunes tiltak for å hindre smitte og spredning av koronaviruset, og trygge byens befolkning. Dette medfører blant annet at våre ansatte som har mulighet til å jobbe fra hjemmekontor får pålegg om dette inntil videre.

Som følge av koronaviruset kan vi heller ikke tilby pensjonsveiledning i våre kontorlokaler på Skøyen, men vi oppfordrer de som ønsker veiledning om å ta kontakt pr telefon eller e-post da veiledninger likegjerne kan tas over telefon eller ved å be om informasjon og beregninger via e-post.

Status for saksbehandling

Vår løpende drift som omfatter behandling av søknader om pensjon, endringer og opphør av pensjon, samt besvarelse av henvendelser via telefon og e-post er ikke begrenset av de tiltakene som nå innføres av myndighetene for å begrense spredning av koronavirus. 

Følg linken under for mer informasjon fra Oslo Kommune.

Informasjon om korona og Oslo kommunes tiltak

Trenger du avdragsfrihet på ditt lån i PKH?

Som følge av koronaviruset har veldig mange av oss fått store økonomiske utfordringer. PKH ønsker å bidra der vi kan for å avhjelpe situasjonen.

Dersom du har behov for avdragsfrihet vedrørende forfall 1. april 2020 må du kontakte vår samarbeidspartner, Lindorff, og avtale avdragsfrihet. Renter må likevel betales.

Har du behov for ytterligere avdragsfrihet må du kontakte PKH for videre behandling.

Lindorff holder foreløpig telefonlinjene åpne som normalt, men dette vil være under kontinuerlig vurdering fra dag til dag. Låntakere oppfordres til å benytte innsynsløsninger og epost.

Lindorff telefon: 73 54 23 20

Lindorff e-post: laaneadm@lindorff.com

Følg linken under for å logge inn på "Min side" hos Lindorff.

Logg inn på Min Side - Lindorff

For mer informasjon om Koronaviruset:

Det publiseres mange gode og nyttige informasjonsartikler om Koronaviruset, tiltak som er eller skal iverksettes, samt hva man selv kan bidra med for å forebygge smitte.

Vi anbefaler deg et besøk på nettsidene til Folkehelseinstituttet og ditt helseforetak for mer informasjon.

Link til FHI - Folkehelseinstituttet

Seniorseminaret 26. mars avlyses

Som følge av Koronaviruset ser vi oss dessverre nødt for å avlyse vårt planlagte seniorseminar på Rikshospitalet torsdag 26. mars. Vi har rådført oss med helseforetaket og kommet frem til at dette er den beste løsningen situasjonen tatt i betraktning.

Klikk her for mer informasjon


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.