Nytt system for pensjonsutbetaling

Fra og med pensjonsutbetalingen for oktober 2019 vil pensjonskassen ta i bruk et nytt system for utbetaling av pensjon hos vår regnskapsfører BDO. Din pensjon vil ikke bli endret som følge av dette. I denne forbindelsen har BDO behov for å innhente nytt skattekort, og du vil derfor motta et varsel fra Skatteetaten når dette er gjort.

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) vil fremover stå oppgitt som utbetaler av din pensjon i nettbanken, og ikke Storebrand Livsforsikring som tidligere. 

Oversikt over dine pensjonsutbetalinger
I medlemsportalen vil du fremover få oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen. Logg deg inn med bank ID via vår hjemmeside: www.pkh.no. Etter innlogging velger du menyen Mine Pensjonsutbetalinger. Her ser du dine pensjonsutbetalinger før og etter skattetrekk. For en mer detaljert oversikt velger du i nedtrekksmenyen til høyre på siden.

Din årsoppgave fra PKH for 2019
Som følge av overgang til nytt utbetalingssystem vil du for 2019 motta 2 årsoppgaver fra PKH; Èn for perioden 01.01.2019 – 30.09.2019, og èn for perioden 01.10.2019 – 31.12.2019. For 2020 og videre vil du igjen bare motta èn årsoppgave fra pensjonskassen.

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål rundt dette, kan du kontakte oss på telefon 22 42 50 00 eller på e-post: pkh@pkh.no.
 

Varsel om innhenting av skattekort

I forbindelse med overgang til nytt utbetalingssystem må vi innhente nye skattekort. Alle som mottar pensjon fra PKH vil derfor motta varsel fra Skatteetaten når dette gjøres.