Årets trygdeoppgjør og regulering av tjenestepensjon i PKH fra 1. mai 2020

1. og 2. september ble årets trygdeoppgjør endelig avklart. Folketrygdens grunnbeløp (G) økes med 1,5 prosent fra 99 858 kroner til 101 351 kroner. Dette er en økning på 1 493 kroner. Økningen gjelder med virkning fra 1. mai og bygger på resultatet av lønnsoppgjøret i frontfaget.

Du kan lese mer om årets trygdeoppgjør i pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet på Regjeringen.no;

 

Pressemelding om trygdeoppgjøret

 

Bilde av kronestykke som ligger på en gammel 200-kroners seddel

Når reguleres din pensjon fra PKH?

Pensjonskassen har som mål å regulere/omregne pensjonene til novemberutbetalingen. Etterbetaling av regulert tjenestepensjon for perioden 01.05.2020 og frem til pensjonsregulering finner sted vil komme til utbetaling senest på desemberutbetalingen.

Mottar du AFP eller alderspensjon fra PKH øker pensjonen din med inntil 0,74 %. Etterlattepensjoner etter fylte 67 år økes også med samme sats. Dette skyldes at regulering av disse pensjonene reduseres med 0,75 %.

Mottar du uføre- eller etterlattepensjon før fylte 67 år øker pensjonen med inntil 1,5 %. Dette tilsvarer samme økning som for folketrygdens grunnbeløp (G).

Alderspensjon under opptjening får også en økning på 1,5 prosent fra 1. mai.

 

For regulering av pensjonsutbetalinger fra NAV henviser vi til informasjonen du finner ved å klikke på linken under;
 

NAV og årets trygdeoppgjør

Denne siden ble sist opprettet/endret 29.09.2020.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.