Regulering av tjenestepensjon i PKH fra 1. mai 2020

1. og 2. september ble årets trygdeoppgjør endelig avklart. Folketrygdens grunnbeløp (G) økes med 1,5 prosent fra 99 858 kroner til 101 351 kroner. Dette er en økning på 1 493 kroner. Økningen gjelder med virkning fra 1. mai og bygger på resultatet av lønnsoppgjøret i frontfaget.

Du kan lese mer om årets trygdeoppgjør i pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet på Regjeringen.no;

 

Pressemelding om trygdeoppgjøret

 

Regulering av pensjon i desember

Pensjonskassen vil regulere/omregne pensjonene til desemberutbetalingen. Etterbetaling av pensjon fra og med mai til og med november utbetales sammen med den månedlige pensjonen 10. desember.

Mottar du AFP eller alderspensjon fra PKH øker pensjonen din med inntil 0,74 %. Etterlattepensjoner etter fylte 67 år økes også med samme sats. Dette skyldes at regulering av disse pensjonene reduseres med 0,75 %.

Mottar du uføre- eller etterlattepensjon før fylte 67 år øker pensjonen med inntil 1,5 %. Dette tilsvarer samme økning som for folketrygdens grunnbeløp (G).

Alderspensjon under opptjening får også en økning på 1,5 prosent fra 1. mai.

 

For regulering av pensjonsutbetalinger fra NAV henviser vi til informasjonen du finner ved å klikke på linken under;
 

NAV og årets trygdeoppgjør

Denne siden ble sist endret 16.11.2020.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.