ØKT GRUNNBELØP FRA 1. MAI 2019

Årets trygdeoppgjør ble ferdigforhandlet av regjering og organisasjonene 21. mai. Nytt grunnbeløp i folketrygden blir fra 1. mai 2019 på 99 858 kroner. Dette gir en økning på 2 975 kroner (3,07 %).

Mottar du uføre- eller etterlattepensjon før fylte 67 år øker pensjonen med inntil 3,07 %, som tilsvarer samme økning som for folketrygdens grunnbeløp.

Mottar du AFP, alderspensjon eller etterlattepensjon etter fylte 67 år øker pensjonen med innntil 2,30 %. Dette skyldes at reguleringen fratrekkes en sats på 0,75 % for disse pensjonstypene.

PKH omregner pensjonene fra og med pensjonsutbetalingen for juni. Etterbetaling for mai vil derfor komme sammen med den ordinære pensjonsutbetalingen i juni måned. Pensjoner som ikke blir ferdig omregnet til juni, behandles fortløpende med etterbetaling i juli og august.

For mer informasjon om endringen i grunnbeløpet kan du klikke på link til pressemeldingen fra Arbeids- og sosialdepartementet øverst på siden. Der finner du også en link om årets trygdeoppgjør som er lagt ut på nettsiden til www.deterdinpensjon.no.

Vi vil også anbefale en mer utfyllende artikkel om regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner på nettsiden til Regjeringen. Også denne linken finner du øverst på denne siden.