Bilde av et par fornøyde pensjonister på cafe

Årets trygdeoppgjør øker pensjonene med 4,98 prosent. Bilde levert av ScanStockPhoto.

Trygdeoppgjøret for 2021

Fra 1. mai øker folketrygdens grunnbeløp med 4,98 prosent. Det nye grunnbeløpet blir dermed på 106.399 kroner.

PKH omregner pensjonene til pensjonsutbetalingen 12. juli med etterbetaling for mai og juni.

For alderspensjoner/særalderspensjoner og AFP øker pensjonen med 4,99 prosent. Det samme gjelder for etterlattepensjon til de som er fylt 67 år.

For uførepensjon og etterlattepensjon til de under 67 år øker pensjonen med 4,98 prosent.

Pensjonsregulering med utgangspunkt i lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent er opphørt, og Stortinget har i tillegg vedtatt at det skal gis en kompensasjon som om den nye pensjonsreguleringen hadde vært gjeldende fra 1. mai 2020.

Økt sats for minstepensjon

Med virkning fra 1. mai 2020 og 1. juli 2021 øker satsen for minstepensjon i folketrygden.

Økningen fra 1. mai 2020 er på 4.000 kroner i året. Fra 1. juli 2021 øker minstepensjonen videre med 5.000 kroner i året.

Har du minstepensjon i folketrygden (NAV) og samtidig mottar tjenestepensjon fra PKH medfører dette at tjenestepensjonen reduseres som følge av samordning med folketrygdens økte utbetaling.

Totalt sett vil de fleste få mer i samlet pensjon, mens noen få vil oppleve å ikke få økning i samlet pensjonsutbetaling.

Samordning med økt sats for minstepensjon med virkning fra 01.05.2020 gjennomføres i forkant av pensjonsutbetaling 11. juni. De som får redusert tjenestepensjonen sin som følge av denne endringen vil få brev fra oss i løpet av mai.

Samordning med økt sats for minstepensjon med virkning fra 01.07.2021 gjennomføres i forkant av pensjonsutbetaling for august eller september. De som får redusert tjenestepensjon som følge av dette vil også bli tilskrevet i forkant av påfølgende pensjonsutbetaling.

Vi gjør oppmerksom på at NAV har holdt tilbake etterbetaling av økt sats for minstepensjon i påvente av vår samordning. Etterbetalingen vil komme til utbetaling senest i juni.

Mer informasjon

På NAV sine nettsider kan du lese mer om årets trygdeoppgjør og endret sats for minstepensjon:

Om trygdeoppgjøret på nav.no >>

Om minstepensjon på nav.no >>

Se også denne siden på Regjeringen.no om regulering av grunnbeløp og pensjon:

Om årets pensjonsregulering >>

 

Denne siden ble opprettet/sist endret 25.05.2021.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.