Ny pensjonsrapport for helseforetakene i hovedstadsområdet

Nå foreligger ny utgave av pensjonsrapport for helseforetakene i hovedstadsområdet. Rapporten bygger denne gangen på tall for 2017. Helseforetakene i hovedstadsområdet har pensjonsordningene sine hos fire forskjellige pensjonsleverandører, og disse rapportene summerer opp og viser sentrale nøkkeltall for medlemsmasse og pensjonspremie fordelt på pensjonsordninger, helseforetak og pensjonsleverandører.

Tallene for 2017 viser at de fire pensjonsleverandørene til sammen administrerer totalt 119000 medlemskap. Største pensjonsleverandør for de seks helseforetakene er PKH med over 71000 medlemskap.

Målgruppen for rapportene er alle som ut fra sin stilling eller funksjon bør ha kjennskap til/kan dra nytte av rapportens innhold, eksempelvis ansatte som har stillinger innen HR og økonomi. Rapporten kan også gi nyttig informasjon til tariffpartene.

Rapportene omfatter følgende helseforetak:

  • Oslo universitetssykehus HF (OUS)
  • Akershus universitetssykehus HF (Ahus)
  • Vestre Viken HF (VV)
  • Sunnaas sykehus HF (Sun)
  • Helse Sør-Øst RHF (HSØ)
  • Sykehuspartner HF (SP)

 

Les mer om rapportene her

 

Geir Ottesen

Har jobbet med offentlig tjenestepensjon i mer enn 23 år, som saksbehandler, IT-konsulent og rådgiver. Tidligere jobbet i SPK, KLP og Trondheim kommunale pensjonskasse. Sertifisert digital markedsfører.