Ny pensjonsrapport for helseforetakene i hovedstadsområdet

Nå foreligger ny utgave av pensjonsrapport for helseforetakene i hovedstadsområdet. Rapporten bygger denne gangen på tall for 2018. Helseforetakene i hovedstadsområdet har pensjonsordningene sine hos fire forskjellige pensjonsleverandører, og disse rapportene summerer opp og viser sentrale nøkkeltall for medlemsmasse og pensjonspremie fordelt på pensjonsordninger, helseforetak og pensjonsleverandører.

Bilde som viser en plansje med ulike diagrammer liggende på et bord omkranset av flere personers hender

I rapporten fremstilles tallmaterialet i hovedsak ved hjelp av tabeller og diagrammer. Bildet er levert av Scandinavian Stockphoto AS.

Bestandstall og målgruppe

Tallene for 2018 viser at de fire pensjonsleverandørene til sammen administrerer totalt 123000 medlemskap. Største pensjonsleverandør for de seks helseforetakene er PKH med over 75000 medlemskap.

Målgruppen for rapportene er alle som ut fra sin stilling eller funksjon bør ha kjennskap til/kan dra nytte av rapportens innhold, eksempelvis ansatte som har stillinger innen HR og økonomi. Rapporten kan også gi nyttig informasjon til tariffpartene.

Helseforetakene som inngår i rapporten

Rapportene omfatter følgende helseforetak:

  • Oslo universitetssykehus HF (OUS)
  • Akershus universitetssykehus HF (AHUS)
  • Vestre Viken HF (VV)
  • Sunnaas sykehus HF (SUN)
  • Helse Sør-Øst RHF (HSØ)
  • Sykehuspartner HF (SP)

 

Les mer om rapportene her