PKH gjennomfører kundetilfredshetsundersøkelse. Bilde levert av ScanStockPhoto.

PKH måler kundetilfredshet

I vårt arbeid med å yte best mulig service til våre medlemmer vil vi i første halvdel av desember gjennomføre en undersøkelse for å måle kundetilfredshet. Det gir oss viktige tilbakemeldinger om vårt servicearbeid og kundeopplevelsen våre medlemmer har i møte med pensjonskassen.

Undersøkelsen vil inkludere pensjonister og yrkesaktive medlemmer på helseforetakene som har pensjonsordning i PKH. Tidsrommet for gjennomføring av undersøkelsen er fra 30. november til 18. desember.

Pensjonskassen har engasjert firmaet Opinion AS for å gjennomføre selve undersøkelsen. De aller fleste deltakerne får tilsendt en e-post med en lenke til undersøkelsen, mens inntil 400 deltakere vil bli ringt opp. Du kan lese mer om Opinion AS ved å klikke på linken som du finner nederst på siden.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen vår, og dette vil det også bli informert om innledningsvis i både telefonsamtale og e-posthenvendelse. For de av dere som velger å delta trekkes det ut 10 vinnere av gavekort på 1000 kroner hver som kan benyttes i en rekke butikker.

Resultatet av undersøkelsen vil være klart i første halvdel av januar 2021 og blir presentert i vår årsrapport for 2020, og vil også bli omtalt på vår nettside.

Satsningsområder

Det er spesielt 3 områder vi fokuserer på i årets undersøkelse:

 • Er vår informasjon god nok
 • Hvordan oppleves vår service
 • Hvordan oppleves vår tilgjengelighet

Nå avventer vi spent resultatet av årets undersøkelse for å se om vårt arbeid og våre prioriteringer har imøtekommet medlemmenes forventninger.

Måleparametere

Her er noen av de spørsmålene som ble stilt våre medlemmer i forbindelse med tidligere undersøkelser:

Hvor fornøyd er du med...

 • informasjon du mottok fra PKH?
 • tilgjengelighet på telefon?
 • tilgjengelighet på e-post?
 • informasjonen på PKH sine nettsider?
 • kompetansen til den som besvarte din henvendelse?
 • svaret du fikk på din henvendelse?
 • svartiden på din henvendelse?

Tidligere resultater

PKH har gjennomført slike målinger siden 2015. Vi har benyttet oss av to leverandører;

 • Norstat (2015)
 • Opinion AS (fra 2016)

I 2019 besvarte 1 683 medlemmer undersøkelsen via e-post, og 359 besvarte undersøkelsen via telefon.

Resultatet for 2019 viste en nedgang i kundetilfredshet blant yrkesaktive medlemmer fra 66 poeng (i 2018) til 64 poeng. For pensjonistene økte derimot kundetilfredsheten i 2019 fra 69 poeng (i 2018) til 76 poeng.

Denne siden ble sist endret/oppdatert 21.11.2020.