Resultat 3. kvartal 2020 – et godt resultat så langt i år

Tredje kvartal 2020 var preget av ytterligere innhenting etter store fall i markedene pga. Covid-19 viruset i første kvartal.

Verdijustert avkastning hittil i år ble 2,7 %, og er tilbake på forventet nivå.

Bokført avkastning for kollektivporteføljen endte på 4,5 %, noe som er 2,2 % over den garanterte renten for hele 2020.

Soliditeten er god, og ble ytterligere styrket i kvartalet. Solvenskapitaldekningen hittil i år er på 201 % uten bruk av overgangsregel, noe som er 100 % over myndighetskravene.

Resultat før skatt endte på 569 millioner kroner, og forvaltningskapitalen er på 31,6 milliarder kroner.

 

Presentasjon 3. kvartal - klikk her

Resultat 2. kvartal 2020 - positiv avkastning og god soliditet

Andre kvartal 2020 var preget av en delvis innhenting etter store fall i markedene pga. Covid-19 viruset og fallet i oljeprisen i første kvartal.

PKHs verdijusterte avkastning på kollektivporteføljen oppnådde for første halvår 0,4 %. Bokført avkastning på kollektivporteføljen oppnådde 3,0 %, noe som er 1,9 % over den garanterte renten for første halvår og 0,7 %-poeng over den garanterte renten for hele 2020.

Soliditeten er god, og ble styrket i første halvår med en solvenskapitaldekning på 200 % uten bruk av overgangsregel, noe som er 100 % over myndighetskravene.

Resultat før skatt endte på 291 millioner kroner, og forvaltningskapital på 30,4 milliarder kroner.

 

Presentasjon 2. kvartal - klikk her

Denne siden ble opprettet/sist endret 12.11.2020.

Årsrapport for 2019

Dersom du også er interessert i å lese vår årsrapport for 2019 kan du klikke på på denne linken:

Til årsrapport for 2020


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.