Resultat 1. kvartal 2021 – solid avkastning for PKH

Finansmarkedene har fortsatt innhentingen, og våre helseforetak fikk i 1.kvartal 2021 solide 1.9 prosent i verdijustert avkastning. Aksjer og alternative investeringer bidro mest til avkastningen med henholdsvis 6,8 prosent og 5,7 prosent. Realisert (bokført) avkastning for perioden ble hele 2,5 prosent, og er langt over det vi har garantert våre helseforetak for året 2021 på 2,2 prosent.

Forvaltningskapitalen var ved kvartalsslutt 35 milliarder kroner, og tilsvarer en økning med 5,9 prosent siden årsskifte. I tillegg til midler i forbindelse med tilflytting av Sykehuset Kongsvinger har også avkastningen bidratt til veksten.

Solvenskapitaldekningen var ved kvartalsslutt 193 prosent uten bruk av overgangsregel, og det er godt over myndighetskravet på 100 prosent.

Presentasjon 1. kvartal (PDF)

 

Resultat 4. kvartal 2020 – et nytt godt år for PKH

Til tross for Covid-19 pandemien fikk våre helseforetak i 2020 en verdijustert avkastning på 7,1 prosent. Det er vi meget godt fornøyd med! Aksjer og eiendom bidro mest til avkastningen med henholdsvis 12,1 prosent og 13 prosent. Realisert (bokført) avkastning ble hele 5,3 prosent. Dette er godt over det vi har garantert overfor våre helseforetak på 2,3 prosent. Forvaltningskapitalen økte med 12,2 prosent gjennom året og var ved årsskiftet 33,1 milliarder kroner. Den største bidragsyteren til veksten i forvaltningskapitalen var avkastning.

Helseforetakene har gjennom mange år vist oss tillit ved at de har gitt oss mulighet til å bygge opp en sterk bufferkapital. Det gjorde at vi kom godt ut av 2020. En solid buffer gjør at vi i perioder med kraftig fall i markedene kan beholde våre posisjoner og få med oss oppgangen i etterkant. Solvenskapitaldekningen var ved årsskiftet 197 prosent uten bruk av overgangsregel, og det er godt over myndighetskravet på 100 prosent.

Presentasjon 4. kvartal (PDF)

 

Resultat 3. kvartal 2020 – et godt resultat så langt i år

Tredje kvartal 2020 var preget av ytterligere innhenting etter store fall i markedene pga. Covid-19 viruset i første kvartal.

Verdijustert avkastning hittil i år ble 2,7 %, og er tilbake på forventet nivå.

Bokført avkastning for kollektivporteføljen endte på 4,5 %, noe som er 2,2 % over den garanterte renten for hele 2020.

Soliditeten er god, og ble ytterligere styrket i kvartalet. Solvenskapitaldekningen hittil i år er på 201 % uten bruk av overgangsregel, noe som er 100 % over myndighetskravene.

Resultat før skatt endte på 569 millioner kroner, og forvaltningskapitalen er på 31,6 milliarder kroner.

 

Presentasjon 3. kvartal (PDF)

 

Resultat 2. kvartal 2020 - positiv avkastning og god soliditet

Andre kvartal 2020 var preget av en delvis innhenting etter store fall i markedene pga. Covid-19 viruset og fallet i oljeprisen i første kvartal.

PKHs verdijusterte avkastning på kollektivporteføljen oppnådde for første halvår 0,4 %. Bokført avkastning på kollektivporteføljen oppnådde 3,0 %, noe som er 1,9 % over den garanterte renten for første halvår og 0,7 %-poeng over den garanterte renten for hele 2020.

Soliditeten er god, og ble styrket i første halvår med en solvenskapitaldekning på 200 % uten bruk av overgangsregel, noe som er 100 % over myndighetskravene.

Resultat før skatt endte på 291 millioner kroner, og forvaltningskapital på 30,4 milliarder kroner.

 

Presentasjon 2. kvartal (PDF)

 

Denne siden ble opprettet/sist endret 29.05.2021.

Årsrapport for 2020

Dersom du også er interessert i å lese vår årsrapport for 2020 kan du klikke på linken under:

Årsrapport for 2020 (PDF)


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.