4 figurer som står på hver sin puslespillbrikke og holder hverandre i hånden

Vi når våre mål sammen og ser etter nok en ny medarbeider til vår organisasjon. Bilde levert av ScanStockPhoto. 

Juridisk direktør og leder for compliance

Komplekst regelverk og compliance utgjør en stadig større del av pensjonsinnretningers virksomhet. Arbeidsoppgaver innenfor compliance området er stadig økende og vi har behov for å ansette en advokat/jurist som kan ta rollen som «Juridisk direktør og Leder for compliance» (etterlevelsesansvarlig).

PKH har formalisert en rekke styrende dokumenter som er tilpasset dagens regelverk samt kommende IORP II regelverk. Det brukes mye tid på risikovurderinger av prosesser med omfattende kontroller innenfor alle deler av virksomheten. Dette aggregeres til styret i form av periodiske risikorapporter. I tillegg er det rapportering til offentlige myndigheter. En juridisk direktør og leder for compliance i PKH skal bistå leder for risikofunksjonen, samt være ansvarlig for at interne ressurser og eksterne leverandører følger retningslinjer i styrende dokumenter samt eksternt regelverk.

Juridisk direktør og leder for compliance har også ansvaret for å forvalte pensjonskassens styringsdokumenter og øvrige regulatoriske retningslinjer. I anledning investeringer er det omfattende avtaler som må gjennomgås før beslutninger tas. Juridisk direktør og leder for compliance skal involveres og ta eierskap til prosessene. I mange tilfeller vil det være behov for å koble på eksterne advokatmiljøer. I anledning anskaffelsesprosesser er det behov for at juridisk direktør deltar i utforming av kravspesifikasjoner og avtaleverk.

PKH har i dag ingen ansatte på juridisk, men en ansatt som er ansvarlig for risiko- og compliancefunksjonen samt aktuarfunksjonen. I tillegg har pensjonskassen en internrevisjonsfunksjon gjennom konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF. PKH er underlagt rapportering til Finanstilsynet.

Stillingen rapporterer til adm.direktør, men har et utstrakt samarbeid med leder for risikofunksjonen. Vedkommende vil inngå i ledergruppen.

Kort om PKH

PKH er den største pensjonsleverandøren for ansatte, pensjonister og fratrådte medlemmer ved helseforetakene i hovedstadsområdet:

 • Oslo universitetssykehus HF
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Sykehuspartner HF

Vi har ca. 85 000 medlemskap og en forvaltningskapital på ca. 35 milliarder kroner.

PKH ble etablert 01.01.2014 med seks ansatte. I dag er vi 20 ansatte og holder til i trivelige lokaler på Skøyen med enkel adkomst til kollektiv transport.

Besøk oss på www.pkh.no og bli litt bedre kjent med oss.

Sentrale ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Vurdere implikasjonene av nye bestemmelser innenfor forsikringsvirksomhet, finansforetak, forsikringsavtaler, risikostyring og internkontroll, IKT, forsikringsrett, personvern samt andre områder som er relevante for PKH så som kontraktsrett, arbeidsrett, skatteloven, selskapsrett mv. 
 • Utarbeide juridiske risikovurderinger og anbefalinger egnet som beslutningsgrunnlag.
 • Utføre juridisk kvalitetssikring av prosesser og dokumenter så som avtaler og forsikringsvilkår, oppdatere rutiner og andre styringsdokumenter.
 • Bistå med å etablere, oppdatere og iverksette prosedyrer, maler og standarder som reflekterer beste praksis spesielt innen compliance funksjonens ansvarsområde.
 • Styre og lede oppgaver/prosjekter med deltakere fra ulike deler av organisasjonen.
 • Rapportere om status og juridisk risiko knyttet til saker og forhold av prinsipiell og/eller betydelig art, herunder bistå i forbindelse med compliance-rapportering til styret og ledelsen.
 • Bistå CRO med utvikling og oppfølging av risk- og compliance funksjonens årsplan og kontrollkalender.
 • Definere og følge opp oppdrag og leveranser fra eksterne advokater.
 • Oppfølging av avtaler med eksterne tjenesteleverandører.
 • Bistå pensjonsteamet i saker som vurderes oversendt til Trygderetten.
 • Bistå investeringsteamet ved inngåelse av kontrakter
 • Kvalitetssikring av kommunikasjon som går ut til medlemmer.
 • Kontaktpunkt for utkontraktert varslingstjeneste.
 • Generelle juridiske problemstillinger.
 • Andre oppgaver som adm.dir eller CRO tildeler.

Kompetanse/erfaring

 • Cand. jur./mastergrad i rettsvitenskap (advokat/jurist).
 • Lang erfaring fra juridisk arbeid innenfor relevante rettsområder.
 • Et ønske om å jobbe bredt med flere rettsområder.
 • Evne til å identifisere risiko og juridiske problemstillinger.
 • Analytisk, selvstendig og med evne til å prioritere og håndtere komplekse problemstillinger. 
 • Meget god formuleringsevne skriftlig og muntlig.
 • Gode samarbeidsevner og utpreget serviceinnstilling.

Personlige egenskaper

 • Du har høy integritet.
 • Du jobber strukturert med evne til å jobbe selvstendig.
 • Du er løsningsorientert, fleksibel og fremoverlent.
 • Du ser verdien av tverrfaglig samarbeid.
 • Du har stor arbeidskapasitet og liker å jobbe i et miljø som vil litt mer.

Vår nye kollega er utadvendt med godt humør. Det er til tider hektisk hos oss, så du må være fleksibel og tilpasningsdyktig. Vi er i dag kun menn i ledergruppen. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst  
 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Konkurransedyktige betingelser og meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Mer informasjon

Kontaktperson for stillingen er Johann Despriee (995 50 648) og Mariann S. Bendriss (416 27 652).

Søknad sendes

Søknad med CV, vitnemål og attester med to referanser sendes til PKH på e-post: brit.helen.nygard@pkh.no.

Annonse finner du også på FINN: Finn-kode 217382935

Frist for søknad

Søknadsfristen er 28. mai 2021.

Fram Eiendoms lokaler på Skøyen hvor pensjonskassen leier kontorer i femte etasje. Foto.

Karenslyst Allé 2-4 på Skøyen hvor pensjonskassen leier kontorer i 5. etasje. Bildet er levert av Fram Eiendom.

Denne siden ble opprettet/sist endret 04.05.2021.