Hva vil GDPR bety for deg?

Du har helt sikkert lest eller hørt om GDPR i mediebildet den siste tiden. 20. juli 2018 ble nytt personvernregelverk innført i Norge, basert på innføringen av GDPR i Europa 25. mai. Det blir nærmest helt like regler for samtlige land i EU angående ivaretakelse av dine personopplysninger. GDPR står for General Data Protection Regulation og omtales i Norge som Personvernforordningen. 

Personopplysninger er alle typer opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. 

PKH beskytter og behandler dine personopplysninger på korrekt måte, og det er viktig at du som medlem i PKH vet hvilke opplysninger vi innhenter og behandler, samt hva dine rettigheter er. 

Hva lagres hos PKH?
Når du blir medlem i PKH via din arbeidsgiver registreres følgende opplysninger i PKH: 

•    Navn
•    Adresse
•    Kjønn
•    Personnummer
•    Lønns og stillingsopplysninger (rapporteres fra din arbeidsgiver hvert kvartal).

Opplysningene er nødvendige for at PKH skal være i stand til å ivareta avtalte rettigheter du er omfattet av som ansatt i offentlig sektor og medlem i PKH.

Er du mottaker av midlertidig uførepensjon, varig uførepensjon eller skal søke om dette, vil PKH ved behov innhente medisinske opplysninger og vedtak om innvilget stønad fra NAV. PKH kan derfor også måtte lagre nødvendig medisinske opplysninger om deg for å kunne vurdere retten, og evt. størrelsen på din uførepensjon fra PKH.

Tilkommer det mer informasjon enn det som er nødvendig vil PKH slette denne informasjonen.

Hvorfor innhente, lagre og behandle personopplysninger?
PKH forvalter offentlig tjenestepensjon for ansatte i PKHs medlemsforetak på bakgrunn av tariffavtale mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene i Spekter området. Tariffavtalens punkter om pensjon er knyttet opp til Lov om Statens Pensjonskasse som gir grunnlag for innhenting og behandling av personopplysninger. Dette gjøres ut fra følgende behov:

•    Ivareta rettigheter PKH er pålagt å utøve for deg som medlem
•    Oppfylle rettslige forpliktelser for deg som medlem
•    Sikre korrekthet i saksbehandling
•    Etterleve myndighetsbestemte reguleringer 

Alle opplysninger vi har og mottar lagres på sikre servere med nødvendige sikkerhetstiltak for beskyttelse mot tap av data og misbruk som offentliggjøring av personopplysninger. 


Dine rettigheter
•    Du kan når som helst be om innsyn i registrerte data om deg i PKH. 
•    Dersom opplysningene ikke er korrekte kan du kreve retting av disse.
•    Dersom du ser at PKH besitter opplysninger som ikke er nødvendig for at PKH skal ivareta dine forpliktelser kan du kreve at disse opplysningene slettes.
•    Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener PKH behandler dine personopplysninger på en måte som ikke er i tråd med gjeldene regelverk.

For mer informasjon om personvern i PKH, eller om dine lagrede opplysninger i PKH kan du henvende deg til PKH ved å kontakte oss på telefonnummer 22 42 50 00 eller ved å sende e-post til pkh@pkh.no

Du kan lese mer i vår personvernerklæring her.