Et steg nærmere ny offentlig tjenestepensjon

Uravstemningen blant fagforeningene om avtale for ny offentlig tjenestepensjon ga et klart flertall for avtalen hos YS, LO og Unio. Resultatet fra Akademikerne vil være klart innen 1.juli.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ja-til-ny-pensjonsordning-for-offentlig-sektor/id2602020/

Det nye regelverket for offentlig tjenestepensjon vil omfatte alle født i 1963 eller senere. Ordningen innføres fra 2020.

For mer innformasjon om ny offentlig tjenestepensjon, kan du lese det vi tidligere har skrevet her.