To årsoppgaver fra PKH for utbetalingsåret 2019

Pensjonskassen har nettopp sendt ut årsoppgave nummer 2 for utbetalingsåret 2019, og i den forbindelse er det mange av dere som kontakter oss for å få en nærmere forklaring. Dessverre fremgår ikke perioden for pensjonsutbetaling og skattetrekk i årsoppgaven, og dette skaper naturlig nok usikkerhet.

Som følge av overgang til nytt utbetalingssystem i oktober i fjor får alle som har mottatt pensjon fra PKH for perioden før og etter 1. oktober 2019 to årsoppgaver fra PKH;

  • Den første årsoppgaven som ble sendt ut gjelder for perioden 01.01.2019 – 30.09.2019
  • Den andre årsoppgaven vi nå har sendt ut gjelder for perioden 01.10.2019 – 31.12.2019

For 2020 og videre vil du igjen motta èn årsoppgave fra pensjonskassen.

Brev med informasjon om nytt utbetalingssystem

I forbindelse med overgang til nytt utbetalingssystem for pensjonsutbetaling fra oktober 2019 sendte vi ut brev med informasjon til alle mottakere av pensjonsutbetaling fra PKH. Link til brevet finner du her, samt øverst på denne siden. I dette brevet ønsket vi å gjøre mottakerne oppmerksom på at det ville komme to årsoppgaver for 2019.

Dessverre ble ikke årsoppgavene for 2019 sendt ut samtidig med en og samme forsendelse. To utsendelser med et lengre tidsrom mellom hver forsendelse har ikke vært heldig. Manglende informasjon i årsoppgave nummer 2 vedrørende perioden årsoppgaven gjelder for har også bidratt til en usikkerhet rundt tallene i årsoppgaven.

Vi ønsker derfor å påpeke at informasjon om samlet pensjonsutbetaling og skattetrekk for 2019 fremkommer ved å summere tallene i begge årsoppgavene.

Oversikt over dine pensjonsutbetalinger

I medlemsportalen får du oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen gjeldende fra og med pensjonsutbetalingen for oktober 2019. Logg deg inn med bank ID via vår hjemmeside:

Til medlemsportalen

 

Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". Her ser du dine pensjonsutbetalinger før og etter skattetrekk. For en mer detaljert oversikt velger du i nedtrekksmenyen til høyre på siden.

 

Spørsmål om din pensjonsutbetaling?

Kontakt oss på telefon 22 42 50 00 eller på epost.

Sist endret 16.02.2020