Hvem er vi?

PKH er pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet;

PKH administrerer tjenestepensjonsordningen for leger - Legeordningen, og tjenestepensjonsordningen for øvrige ansatte ved helseforetakene - Fellesordningen. Sykepleiere som jobber i de nevnte helseforetakene er medlemmer av den lovpålagte tjenestepensjonsordningen for sykepleiere som administreres av KLP, og er således ikke medlemmer i PKH.

Fra oppstart 01.01.2014 har PKH nedlagt betydelig innsats for at du som medlem skal få et godt produkt. Dette har også resultert i nye nettsider som vi ønsker skal gi deg en bedre brukeropplevelse, og som også skal være et godt oppslagsverktøy for deg som søker informasjon om dine rettigheter i pensjonskassen.

Dersom du ønsker å lese mer rundt opprettelsen av PKH kan du lese følgende dokumenter;

Hva betyr dette for deg som medlem?

I informasjonsboksen "Om PKH" på denne siden finner du linker med informasjon om hva opprettelsen av PKH betyr for deg som ansatt i de fire helseforetakene, Helse Sør-Øst RHF og Sykehuspartner HF. Du finner også informasjon om eventuelle tilleggstjenester og medlemsgoder hos de avgivende pensjonsinnretningene KLP, Vestre Viken Pensjonskasse, DNB og Akershus Fylkeskommunale pensjonskasse. Når det gjelder medlemsgoder i PKH kan du lese mer om dette ved å klikke på linken Lån øverst på denne siden.

Du vil også kunne lese informasjonsbrev som ble sendt ut til aktive medlemmer og pensjonister ved å klikke på dokumentnavnene som du finner plassert i egen informasjonsboks med overskriften "Informasjonsbrev" på denne siden.

Kurs og informasjonsvirksomhet

Pensjonskassen jobber kontinuerlig med planlegging og gjennomføring av kurs og informasjonsmøter for 2017. Dette omfatter møter med økonomiavdelinger, HR-avdelinger, tillitsvalgte, samt fellesmøter for ansatte og personlig veiledning. Det kartlegges hvilket behov det er for oppmøte hos de enkelte foretakene, og hvilken type informasjon som er aktuell å gi under de oppmøtedatoene som avtales. Målsetningen er å bidra til å øke kunnskap om og forståelse av pensjonsøkonomi, og om pensjonsrettighetene man opptjener som medlem i pensjonskassen.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere har spørsmål i forbindelse med kursopplegg og/eller informasjonsmøter.

Styret i PKH

Pensjonskassens styre er satt sammen av følgende personer:

Navn/funksjon:Kommer fra:
Steinar Marthinsen (styreleder) Helse Sør-Øst RHF
Nils Fredrik Wisløff (nestleder) Vestre Viken HF
Morten Reymert (styrerepresentant) Oslo universitetssykehus HF
Ida Kinn (styrerepresentant) Akershus universitetssykehus HF
Hilde Westlie (styrerepresentant) Sunnaas sykehus HF
Ida Espolin Johnson (styrerepresentant) Uavhengig styremedlem
Aasmund Bredeli (styrerepresentant) Akademikerne
Svein Øverland (styrerepresentant) LO
Mette Vilhelmshaugen (styrerepresentant) YS
Jørn A Limi (vararepresentant) Akershus universitetssykehus HF
Anne Karlsen (vararepresentant) Oslo universitetssykehus HF
Ørjan Angel Sandvik (vararepresentant) Vestre Viken HF
Tom Henri Hansen (vararepresentant) Akademikerne
Elna Knutsen (vararepresentant) LO
Rita von der Fehr (vararepresentant) NITO

 

Styrets møtedatoer for 2017

MånedDato
Januar Mandag 30 14:00-18:00
Mars Mandag 6. 14:00-18:00
Mars Onsdag 29 14:00-18:00
April Ingen styremøte
Mai

Onsdag 3. 12:00-20:00

Onsdag 31.14:00-18:00

Juni Onsdag 28 14:00-18:00
August Onsdag 30 14:00-18:00
September Onsdag 27 14:00-18:00
Oktober Onsdag 25 09:00-20:00
November Onsdag 29 14:00-18:00
Desember Onsdag 13 14:00-18:00

 

Nøkkeltall for PKH pr. 31.12.2016

Pensjonskassens medlemmer er fordelt slik:

  • 17 307 yrkesaktive medlemmer
  • 41 714 tidligere medlemmer
  •   9 237 pensjonister

Pensjonskassens forvaltningskapital utgjør pr 31.12.2016 ca 22,5 milliarder kroner.