Eiendomsinvestering

Eiendomsinvestering er en del av PKHs kapitalforvaltning:

Eiendomsinvestering >>

Kapitalforvaltning

PKH forvalter i dag 33 milliarder kroner (fra 15,8 milliarder kroner ved oppstart i 2014):

Kapitalforvaltning >>

Helseforetak

Seks helseforetak har i dag sine tjenestepensjonsordninger i PKH:

Helseforetak i PKH >>

Kort om PKH

PKH ble etablert i 2014 og administrerer tjenestepensjonsordningene for helseforetakene i hovedstadsområdet. PKH har 20 medarbeidere som administrerer og forvalter midler for 76.000 medlemskap.

Ansatte i PKH >>

Styret i PKH >>

PKHs leverandører >>

Pensjonsrapport for hovedstadsområdet

PKH har i samarbeid med Kommunal Landspensjonskasse, Statens pensjonskasse og Oslo Pensjonsforsikring AS utarbeidet en rapport med nøkkeltall for helseforetakene i hovedstadsområdet:

Pensjonsrapport >>

Nøkkelinformasjon

Organisasjonsnummer: 912 805 174

Foretaksnavn: Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet

Organisasjonsform: Pensjonskasse

Forretningsadresse: Karenslyst allé 2, 0278 Oslo

Stiftelsesdato: 20.08.2013

Adm.direktør: Mariann Steine Bendriss 

Denne siden ble opprettet/sist endret 13.04.2021.