Om PKH

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet er opprettet av Helse Sør- Øst RHF for å forvalte tjenestepensjonsordningen for yrkesaktive medlemmer, pensjonister og fratrådte medlemmer ved Oslo universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Vestre Viken HF, Sunnaas sykehus HF, Helse Sør- Øst RHF og Sykehuspartner HF.
 
Helseforetakene eier grunnkapitalen i PKH, og de ansatte har representanter i styret gjennom fagforeningene.

Om PKH

Historikk

PKH ble stiftet 20. august 2013 av Helse Sør-Øst RHF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. PKH startet driften 1. januar 2014 med 6 ansatte i helt nye lokaler på Grev Wedels plass 7 i Oslo.

Ansatte

Fra oppstarten av PKH i 2014 og frem til i dag har antall ansatte i pensjonskassens økt fra 6 til 21, og vi fortsetter å vokse videre.

Styret i PKH

Pensjonskassens styre består av 15 representanter. Her finner du en oversikt over styrets representanter som gjelder fra 1. april 2021.

Finansiell informasjon

Pr. 31.12.2020 utgjør pensjonskassens forvaltningskapital 33,1 milliarder kroner. På denne siden finner du informasjon om vår kapitalforvaltning, oversikt over pensjonskassens eiendommer og tilgang til årsrapporter og resultatrapporter.

Personvern

Vi vil alltid sørge for forsvarlig og lovlig behandling av personopplysninger, og vil kun benytte slik informasjon til uttrykkelig angitte og legitime formål, i samsvar med gjeldende lovgivning.

Helseforetakene i PKH

Seks av helseforetakene i Norge har sine offentlige tjenestepensjonsordninger i PKH. Disse helseforetakene er lokalisert i og rundt hovedstadsområdet.


Offisiell foretaksinformasjon

Organisasjonsnummer: 912 805 174

Foretaksnavn: Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet

Organisasjonsform: Pensjonskasse

Forretningsadresse: Karenslyst allé 2, 0278 Oslo

Telefon: 22 42 50

Stiftelsesdato: 20.08.2013

Antall ansatte: 21

Daglig leder/adm.direktør: Mariann Steine Bendriss

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.