Trekker PKH skatt i juni og desember?

For alder-, AFP- og etterlattepensjoner er det vanlig skattetrekk i juni, men ikke skattetrekk i desember. For uførepensjoner trekkes det ikke skatt i juni og halv skatt i desember. Pensjonister bosatt i utlandet som betaler kildeskatt til Norge får skattetrekk også i desember.