Ny offentlig tjenestepensjon - eksempler

Ny offentlig tjenestepensjon trer i kraft fra 1.1.2020 og gjelder for alle som er født i 1963 og senere. Hovedprinsippet er at det skal lønnes seg å stå lenger i arbeid, da alle år du arbeider gir pensjonsopptjening. Ny offentlig tjenestepensjon er uavhengig av folketrygden og er dermed ikke omfattet av samordningsregler (samordning med folketrygden).

Dersom man 1.1.2020 har opparbeidet seg minimum 3 år (eller mer) i offentlig tjenestepensjonsordning(er) vil man få beregnet deler av sin fremtidige pensjon etter gamle regler, og opptjening etter 1.1.2020 beregnes etter nye regler.

Den nye offentlige tjenestepensjonen består av flere elementer, bl.a. AFP som er et livsvarig påslag til tjenestepensjon. For årskullene frem til og med 1970 vil det være ulike overgangsregler og garantier som elementer i den totale pensjonen.

Nedenfor har vi skissert fire eksempler som viser hvordan ny offentlig tjenestepensjon vil kunne bli for fire ulike årskull. I eksemplene har vi skilt på utbetalt pensjon fra folketrygden, tjenestepensjon og AFP. AFP utbetales sammen med tjenestepensjon.  Evt. overgangstillegg og garantier er en del av tjenestepensjonen.

Vi legger til grunn at alle har startet å arbeide i offentlig sektor når de fylte 25 år, har samme årslønn (kr. 500.000) og er enslige.

1963

Dag er født i 1963 og vil få mesteparten av tjenestepensjonen beregnet etter gammelt regelverk, men noe også etter det nye.

Om Dag tar ut pensjon ved 62 år vil hans samlede pensjon utgjøre omtrentlig 56 % av lønnen. Dette utgjør brutto årlig kr 280 000,-

Venter han med å ta ut pensjon til han er fylt 67 år vil hans samlede pensjon utgjøre omtrentlig 71 % av lønnen. Dette utgjør brutto årlig kr 353.000

Se diagram:

 

1967

Inger-Hilde er født i 1967 og vil få mesteparten av tjenestepensjonen beregnet etter gammelt regelverk, men en del også etter nytt.

Om hun tar ut pensjon ved 62 år vil hennes samlede pensjon utgjøre omtrentlig 53 % av lønnen. Dette utgjør brutto årlig kr 265 000,-

Venter hun med å ta ut pensjon til hun er fylt 67 år vil hennes samlede pensjon utgjøre omtrentlig 68 % av lønnen som gir en årlig pensjon på brutto kr 341.000,-.

Se diagram:

 

1970

Geir er født i 1970 og vil få mesteparten av tjenestepensjonen beregnet etter gammelt regelverk, men noe også etter nytt. 

Om han tar ut pensjon ved 62 år vil hans samlede pensjon utgjøre omtrentlig 51 % av lønnen som årlig utgjør brutto kr 255 000,-.

Venter han med å ta ut pensjon til han er fylt 67 år vil hans samlede pensjon utgjøre omtrentlig 67 % av lønnen. Dette utgjør brutto årlig kr 335.000,-.

Se diagram:

 

1993

Martin er født i 1993 og vil få hele pensjon beregnet etter nytt regelverk. Om han tar ut pensjon ved 62 år vil hans samlede pensjon utgjøre omtrentlig 46 % av hans lønn som utgjør brutto årlig kr 229 000,-.


Venter han med å ta ut pensjon til han er fylt 67 år vil hans samlede pensjon utgjøre omtrentlig 60 % av lønnen som utgjør brutto årlig kr 300.000,-.

Se diagram: