Pensjonsutbetaling i 2021

Pensjon fra PKH utbetales den 12. i hver måned, men utbetalingsdato kan bli forskjøvet til siste virkedag før den 12. på grunn av helge- og helligdager. Under bildet finner du en oversikt over utbetalingsdatoer i 2021.

Hånd som holder pengesedler. Foto.

Pensjonsutbetaling fra PKH. Foto levert av ScanStockPhoto.

Måned

Utbetalingsdatoer 2021

Januar 12.01.2021
Februar 12.02.2021
Mars 12.03.2021
April 12.04.2021
Mai 12.05.2021
Juni 11.06.2021
Juli 12.07.2021
August 12.08.2021
September 10.09.2021
Oktober 12.10.2021
November 12.11.2021
Desember 10.12.2021

Din årsoppgave fra PKH for 2020

Årsoppgaver for 2020 vil være sendt ut innen utgangen av uke 4 i 2021.

Har du spørsmål i forbindelse med årsoppgaven kan du kontakte oss på telefon 22 42 50 00 eller på e-post: pensjon@pkh.no.
 

 

Denne siden ble sist endret/oppdatert 07.01.2021.

Skattekort for 2021

PKH innhenter nye skattekort for alle våre pensjonsmottakere 4. januar 2021.

Du må derfor endre skattekort hos Skatteetaten før denne datoen dersom du ønsker å endre ditt skattetrekk fra og med pensjonsutbetaling for januar 2021.

Den som mottar pensjon fra oss må selv påse at opplysninger om skattetrekk er korrekt registrert hos Skatteetaten. Mot slutten av desember kan du sjekke ditt skattekort for 2021 ved å logge deg inn via nettsidene til Skatteetaten. Klikk på linken under for å gå til Skatteetatens nettsider for skattekort.

Mer om skattekort hos skatteetaten.no

Skatt på pensjonsutbetalinger fra PKH

Alders- og etterlattepensjoner:

  • Januar - november: Vanlig skattetrekk
  • Desember: Ikke skattetrekk

Uførepensjoner (skattlegges som lønn):

  • Januar - mai, og juli - november: Vanlig skattetrekk
  • Juni: Ikke skattetrekk
  • Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på linken under.

Mer om kildeskatt hos skatteetaten.no

Oversikt over dine pensjonsutbetalinger

I medlemsportalen får du oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen. Logg deg inn med bank ID via vår hjemmeside:

Til medlemsportalen

Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". Her ser du pensjonsutbetalinger før og etter skattetrekk. For en mer detaljert oversikt velger du i nedtrekksmenyen til høyre på siden.

 

Spørsmål om din pensjonsutbetaling?

Kontakt oss på telefon 22 42 50 00 eller på pensjon@pkh.no.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.