Hånd som holder norske pengesedler. Foto levert av Scandinavian Stockphoto..

Oversikt over dine pensjonsutbetalinger

I medlemsportalen får du oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen.

Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". Her ser du pensjonsutbetalinger før og etter skattetrekk. For en mer detaljert oversikt velger du i nedtrekksmenyen til høyre på siden.

Klikk på linken under for å gå til side for innlogging i medlemsportalen.

Medlemsportalen >>

Utbetalingsdatoer 2021

Måned

Dato

Januar 12.01.2021
Februar 12.02.2021
Mars 12.03.2021
April 12.04.2021
Mai 12.05.2021
Juni 11.06.2021
Juli 12.07.2021
August 12.08.2021
September 10.09.2021
Oktober 12.10.2021
November 12.11.2021
Desember 10.12.2021

Årsoppgave/sammenstillingsoppgave for 2021

Som følge av overgang til nytt utbetalingssystem vil du for 2021 motta 2 oppgaver:

 • en for perioden 01.01.2021 – 30.04.2021 for pensjon utbetalt fra gammelt utbetalingssystem
 • en for perioden 01.05.2021 – 31.12.2021 for pensjon utbetalt fra nytt utbetalingssystem

Fra 2022 vil du motta én årsoppgave/sammenstillingsoppgave fra pensjonskassen.

Pensjonsregulering i juli

Vi omregner pensjonene til pensjonsutbetalingen 12. juli med etterbetaling for mai og juni.

Du finner mer informasjon om årets pensjonsregulering i egen nyhetsartikkel som du kan lese ved å klikke på linken under:

Pensjonsregulering 2021 >>

Generelt om skattetrekk på pensjon

 • Dersom forskuddstrekk (skatt) utgjør mindre enn kr 100 ,- i måneden trekkes det likevel ikke skatt.
 • Pensjon opp til kr 500 ,- i måneden er ikke gjenstand for beskatning.
 • Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk.
 • Påse at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.

Skattekort >>

Skatt for alders- og etterlattepensjoner:

 • Januar - november: Vanlig skattetrekk
 • Desember: Ikke skattetrekk

Skatt for uførepensjoner:

 • Januar - mai, og juli - november: Vanlig skattetrekk
 • Juni: Ikke skattetrekk
 • Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt - bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på linken under.

Kildeskatt >>

Utenlandsk bankkonto

Utbetaling av pensjon til utenlandsk bankkonto skjer i den valuta som gjelder i det landet pensjonen skal utbetales til og du blir dermed ikke belastet for vekslingsgebyr fra din bankforbindelse.

Behandlingstid for utbetaling til utenlandsk bank kan variere, og av den grunn kan pensjonskassen ikke gi garantier for at utbetalingen av din pensjon vil skje i henhold til avtalt utbetalingsdato.

Denne siden ble opprettet/sist oppdatert 23.06.2021.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.