PKH innhenter skattekort

På grunn av overgang til nytt utbetalingssystem nå i mai vil PKH på nytt innhente ditt skattekort fra Skatteetaten.

Det er Storebrand Pensjonstjenester AS som innhenter skattekortet på vegne av pensjonskassen. Dette gjøres elektronisk (automatisk) og du vil derfor motta varsel fra Skatteetaten når dette er gjort.

For deg med utenlandsk kontonummer

Utbetaling av pensjon til utenlandsk kontonummer vil skje i den valuta som gjelder i det landet pensjonen skal utbetales til og du vil derfor ikke bli belastet for vekslingsgebyr fra din bankforbindelse.

Behandlingstid for utbetaling til utenlandsk bank kan variere, og av den grunn kan pensjonskassen ikke gi garantier for at utbetalingen av din pensjon vil skje i henhold til avtalt utbetalingsdato.

Årsoppgave fra pensjonskassen for 2021/2022

Som følge av overgang til nytt utbetalingssystem vil du for 2021 motta 2 årsoppgaver (sammenstillingsoppgaver):

 • en oppgave for perioden 01.01.2021 – 30.04.2021 på bakgrunn av pensjon utbetalt fra gammelt utbetalingssystem
 • en oppgave for perioden 01.05.2021 – 31.12.2021 på bakgrunn av pensjon utbetalt fra nytt utbetalingssystem

Fra 2022 vil du motta én årsoppgave fra pensjonskassen.

Hånd som holder pengesedler. Foto.

Pensjonsutbetaling fra PKH. Foto levert av ScanStockPhoto.

Utbetalingsdatoer 2021

Måned

Dato

Januar 12.01.2021
Februar 12.02.2021
Mars 12.03.2021
April 12.04.2021
Mai 12.05.2021
Juni 11.06.2021
Juli 12.07.2021
August 12.08.2021
September 10.09.2021
Oktober 12.10.2021
November 12.11.2021
Desember 10.12.2021

Denne siden ble opprettet/sist oppdatert 12.05.2021.

Generelt om skattetrekk på pensjon

 • Dersom forskuddstrekk (skatt) utgjør mindre enn kr 100 ,- i måneden trekkes det likevel ikke skatt.
 • Pensjon opp til kr 500 ,- i måneden er ikke gjenstand for beskatning.
 • Skatt på pensjon trekkes som hovedregel etter prosenttrekk og ikke tabelltrekk.
 • Påse at Skatteetaten har korrekt skattekort registrert på deg.

Skattekort >>

Skatt for alders- og etterlattepensjoner:

 • Januar - november: Vanlig skattetrekk
 • Desember: Ikke skattetrekk

Skatt for uførepensjoner:

 • Januar - mai, og juli - november: Vanlig skattetrekk
 • Juni: Ikke skattetrekk
 • Desember: Halvt skattetrekk

Kildeskatt - bosatt i utlandet

For pensjonsmottakere bosatt i utlandet, og som betaler kildeskatt til Norge, skal det trekkes skatt hver måned hele året. Du kan lese mer om kildeskatt på Skatteetatens nettsider ved å klikke på linken under.

Kildeskatt >>

Oversikt over dine pensjonsutbetalinger

I medlemsportalen får du oversikt over dine pensjonsutbetalinger fra pensjonskassen.

Etter innlogging velger du menyen "Mine Pensjonsutbetalinger". Her ser du pensjonsutbetalinger før og etter skattetrekk. For en mer detaljert oversikt velger du i nedtrekksmenyen til høyre på siden.

Klikk på linken under for å gå til side for innlogging i medlemsportalen.

Medlemsportalen >>


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.