Når utbetaler PKH pensjon?

Pensjon fra PKH utbetales vanligvis den 12. i hver måned, men dette kan iblant bli forskjøvet grunnet helger og helligdager. Under finner du en oversikt over utbetalingsdatoer i 2018.

 

Måned

Utbetalingsdato

Januar 12.01.2018
Februar 12.02.2018
Mars 12.03.2018
April 12.04.2018
Mai 11.05.2018
Juni 12.06.2018
Juli 12.07.2018
August 10.08.2018
September 12.09.2018
Oktober 12.10.2018
November 12.11.2018
Desember 10.12.2018

Spørsmål om din pensjonsutbetaling?

Kontakt oss på telefon 22 42 50 00 eller på epost.