Tjenestepensjon fra PKH

I tillegg til din pensjonsopptjening i folketrygden har du som ansatt ved et av helseforetakene i hovedstadsområdet en tjenestepensjonsordning i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH). Medlemskap i PKH betinger av at du fyller vilkårene for innmelding. Arbeidsgiver betaler mesteparten av premien til pensjonsordningen, mens du selv betaler inn 2 prosent av din lønn. Medlemskapet i PKH inkluderer alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon (ektefelle- og barnepensjon). Du kan logge deg inn i medlemsportalen for å se om du er medlem i PKH.

 

Til medlemsportalen

 

PKH har en tjenestepensjonsordning for leger – Legeordningen, og en tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte ved helseforetakene – Fellesordningen. Sykepleiere har en lovpålagt tjenestepensjonsordning i KLP og er derfor ikke medlemmer i PKH.

Følgende helseforetak har tjenestepensjonsordning i PKH:

  • Akershus universitetssykehus HF
  • Helse Sør-Øst RHF
  • Oslo universitetssykehus HF
  • Sunnaas sykehus HF
  • Sykehuspartner HF
  • Vestre Viken HF

Flere ansatte som har jobbet ved noen av sykehusene under Oslo universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF er medlemmer i tjenestepensjonsordningene i Statens pensjonskasse eller Oslo Pensjonsforsikring AS. Dette har sammenheng med når man ble ansatt ved sykehuset.

 

Alderspensjon fra PKH for deg som er født før 1963

Alderspensjonen utgjør i utgangspunktet 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 100 prosent stilling i 30 år. Alderspensjonen levealdersjusteres ved 67 år, men individuelle garantier med utgangspunkt i den enkeltes fødselsår vil veie opp for hele eller deler av denne levealdersjusteringen. Tjenestepensjonen samordnes med folketrygden, og er en pensjon du får i tillegg til folketrygd. Uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon inngår også som en del av tjenestepensjonsordningen.

 

Alderspensjon fra PKH for deg som er født i 1963 eller senere

Ny offentlig tjenestepensjon, beregnes ut fra en pensjonsbeholdning. Du kan tjene opp pensjon frem til du fyller 75 år, og når du tar ut pensjonen benyttes et delingstall som er fastsatt for ditt årskull til å beregne årlig pensjonsutbetaling. Denne tjenestepensjonen samordnes ikke med folketrygden. Uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon inngår i tjenestepensjonsordningen også for de som er født i 1963 og senere, men beregnes slik som for medlemmer født før 1963.
 

Nye pensjonsvedtekter og forsikringsvilkår

Fra 01.01.2020 er det innført nye pensjonsvedtekter for Felles- og Legeordningen i PKH. Det er også innført nye forsikringsvilkår, men til forskjell fra tidligere er det nå samme forsikringsvilkår for Felles- og Legeordningen.

I første omgang publiseres nye vedtekter og vilkår som nedlastbare pdf-dokumenter, men senere vil vi som for tidligere vedtekter og vilkår legge inn samme funksjonalitet og publiseringsløsning.

Frem til da finner du linker til nye vedtekter og vilkår her:

Vedtekter Fellesordningen 01.01.2020

Vedtekter Legeordningen 01.01.2020

Forsikringsvilkår 01.01.2020

Denne siden ble publisert/sist endret 09.06.2020.

Alderspensjon og AFP for deg som er født før 1963

Informasjon om alderspensjon (tjenestepensjon) bygger på 3 forskjellige regelverk som bestemmes ut fra fødselsår. Klikk på linken som gjelder ditt årskull:

 

Alderspensjon fra PKH - født før 1954

Alderspensjon fra PKH - født 1954-1958

Alderspensjon fra PKH - født 1959-1962

AFP fra PKH - født før 1963

 

Øvrige tjenestepensjoner

For øvrige tjenestepensjoner er det ingen forskjell i regelverket om du er født før eller etter 1963. Klikk på linken for den pensjonen du ønsker å lese mer om:

 

Uførepensjon fra PKH

Ektefellepensjon fra PKH

Barnepensjon fra PKH

 

Spørsmål og svar om pensjon

Linker til nyttig informasjon knyttet til pensjon og utbetaling:

Ofte stilte spørsmål og svar

Utbetalingsdatoer for 2020

Skattekalkulator

Finner du ikke informasjonen du er på jakt etter kan du benytte vårt kontaktskjema:

Kontaktskjema

 


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.