Tjenestepensjon fra PKH

Som medlem i PKH får du pensjonsopptjening både i folketrygden og i PKH. Medlemskap betinger at du fyller vilkårene for innmelding, og du blir også trukket 2 prosent av din lønn som medlem.

Medlemskapet i PKH inkluderer alderspensjon, avtalefestet pensjon (AFP), uførepensjon og etterlattepensjon (ektefelle- og barnepensjon). For å se din pensjonsopptjening i PKH kan du logge deg inn i medlemsportalen:

Medlemsportalen >>

 

Pensjonsordninger i PKH

PKH har en tjenestepensjonsordning for leger – Legeordningen, og en tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte – Fellesordningen.

Sykepleiere har en lovpålagt tjenestepensjonsordning i KLP og er derfor ikke medlemmer i PKH.

Hver tjenestepensjonsordning har vedtekter med vilkår for medlemskap og regler for beregning av pensjon. Klikk på linken som gjelder din tjenestepensjonsordning for å lese mer:

Vedtekter for Fellesordningen (PDF)

Vedtekter for Legeordningen (PDF)

Følgende helseforetak har tjenestepensjonsordning i PKH:

  • Akershus universitetssykehus HF
  • Helse Sør-Øst RHF
  • Oslo universitetssykehus HF
  • Sunnaas sykehus HF
  • Sykehuspartner HF
  • Vestre Viken HF

Flere ansatte som har jobbet ved noen av sykehusene under Oslo universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF er medlemmer i tjenestepensjonsordningene i Statens pensjonskasse eller Oslo Pensjonsforsikring AS. Dette henger sammen med når man ble ansatt ved sykehuset.

Alle helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH er omfattet av forsikringsvilkår. Klikk på linken under for å lese forsikringsvilkårene:

Forsikringsvilkår (PDF)

 

Alderspensjon fra PKH for deg som er født før 1963

Alderspensjonen utgjør i utgangspunktet 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 100 prosent stilling i 30 år. Alderspensjonen levealdersjusteres ved 67 år, men individuelle garantier med utgangspunkt i den enkeltes fødselsår vil veie opp for hele eller deler av denne levealdersjusteringen.

Tjenestepensjonen samordnes i de fleste tilfeller med utbetalinger fra folketrygden, og er derfor en pensjon du får i tillegg til folketrygden.

Uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon er også en del av tjenestepensjonsordningen.

 

Alderspensjon fra PKH for deg som er født i 1963 eller senere

Ny offentlig tjenestepensjon beregnes ut fra en pensjonsbeholdning som du kan tjene opp frem til du fyller 75 år. Når du tar ut pensjonen benyttes et delingstall som er fastsatt for ditt årskull til å beregne årlig pensjonsutbetaling.

Ny offentlig tjenestepensjonen samordnes ikke med folketrygden.

Uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon inngår i tjenestepensjonsordningen også for de som er født i 1963 og senere, men beregnes slik som for medlemmer født før 1963. Klikk på linken under for å lese mer om ny offentlig tjenestepensjon:

Ny offentlig tjenestepensjon >>

Alderspensjon og AFP - født før 1963

Regelverk for beregning av pensjon bestemmes ut fra fødselsår:

Født før 1954 >>

Født 1954-1958 >>

Født 1959-1962 >>

Avtalefestet pensjon (AFP) har samme beregningsregler for alle som er født før 1963:

Avtalefestet pensjon (AFP) >>

Klikk på linken under for å lese om inntekt ved siden av pensjon:

Inntekt og pensjon >>

Øvrige tjenestepensjoner

For øvrige tjenestepensjoner er det ingen forskjell i regelverket om du er født før eller etter 1963:

Uførepensjon >>

Ektefellepensjon >>

Barnepensjon >>

Spørsmål og svar om pensjon

Linker til mer informasjon om pensjon og utbetaling:

Alderspensjon/AFP og inntekt (COVID-19)>>

Ofte stilte spørsmål og svar >>

Pensjonsutbetaling >>

Skattekalkulator >>

Finner du ikke informasjonen du søker kan du benytte vårt kontaktskjema:

Kontaktskjema >>

Denne siden ble opprettet/sist endret 07.06.2021.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.