Medlemsportal

PKH har to pensjonsordninger, Lege- og Fellesordningen. Vår medlemsportal har derfor to innloggingsmuligheter.

Den ene er kun for deg som er/har vært lege. Den andre er for øvrige medlemmer med unntak av sykepleiere. Sykepleiere er innmeldt i KLP.

Som medlem får du info om:

  • Arbeidssted
  • Medlemstid
  • Stillingsprosent (deltid og gjennomsnittlig deltid)
  • Sist registrerte lønn
  • Aldersgrense
  • Link til NAV for beregningen av din pensjon
  • Kontaktinfo til PKH

PKH gjør oppmerksom på at du i noen tilfeller kan være innmeldt i begge ordninger. Det er derfor fint om du logger deg inn på begge om du både har jobbet som lege og ikke lege.

                     Logg inn

Hvis du har problemer med innlogging, kan du kontakte oss på telefon 22 42 50 00 eller e-post.

​Leger ​Øvrige medlemmer


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.