Medlemsportalen - din side i PKH

Din side gir deg enkel oversikt over ditt eller dine medlemskap i PKH. Har du jobbet ved flere av helseforetakene i hovedstadsområdet kan du ha flere medlemskap i pensjonskassen. I tillegg er det to tjenestepensjonsordninger i PKH. En tjenestepensjonsordning for leger - Legeordningen, og en tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte - Fellesordningen. Du kan derfor ha flere medlemskap i PKH som følge av medlemskap i begge tjenestepensjonsordningene.

Vi gjør oppmerksom på at medlemsportalen er en tjeneste som leveres av Storebrand Pensjonstjenester AS på vegne av PKH. Du vil derfor se Storebrands firmalogo ved innlogging. Benytter du linken "Hjelp til innlogging" kommer du også til nettsider med informasjon levert av Storebrand.

Hvordan logge inn?

Du kan logge inn på følgende vis:

 • BankID
 • BankID på mobil
 • Eget passord

For mer informasjon om de ulike innloggingsmetodene kan du klikke på linken under.

Hjelp til innlogging >>

 

Logge inn?

Det er to innlogginger å velge mellom:

 • Legeordningen for leger
 • Fellesordningen for øvrige ansatte

Klikk på linken som gjelder for deg:

Din side - Legeordningen >>

Din side - Fellesordningen >>

Har du medlemskap i begge ordningene må du logge deg inn i hver ordning for å se dine medlemskap.

Problemer med innlogging?

Hvis du har problemer med innlogging kan du kontakte oss på følgende vis:

Vi gjør oppmerksom på at sykepleiere har lovpålagt tjenestepensjonsordning i KLP og er derfor ikke innmeldt i PKH.

 

Hvilken informasjon finner du på "Din side"?

På din side finner du informasjon om:

 • Personlig informasjon
 • Arbeidshistorikk
 • Pensjonsrettigheter
 • Pensjonsutbetalinger
 • Dokumentarkiv

Min profil

Bilde som viser menyvalg for "Min profil" som fremkommer etter innlogging på "Din side" i pensjonskassens medlemsportal.

Under menyvalget "Min profil" finner du personopplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, bankkontonummer, telefonnummer og e-postadresse.

Her kan du enkelt endre ditt bankkontonummer uten å være avhengig av bistand fra pensjonskassen. Endring registreres i vårt utbetalingssystem når du lagrer ny kontoinformasjon.

Arbeidshistorikk

Bilde som viser menyvalg for "Arbeidshistorik" som fremkommer etter innlogging på "Din side" i pensjonskassens medlemsportal.

Under menyvalget "Arbeidshistorikk" finner du opplysninger som navn på arbeidsgiver, stillingsinformasjon, gjennomsnittlig stillingsstørrelse i medlemsperioden og en summering av medlemstid opptjent i arbeidsforholdet.

Dette er opplysninger din arbeidsgiver har rapportert inn til pensjonskassen.

Mine pensjonsrettigheter

Bilde som viser menyvalg for "Mine pensjonsrettigheter" som fremkommer etter innlogging på "Din side" i pensjonskassens medlemsportal.

Under menyvalget "Mine pensjonsrettigheter" får du oversikt over opptjente pensjonsrettigheter og prognose på fremtidig pensjon.

Mine pensjonsutbetalinger

Bilde som viser menyvalg for "Mine pensjonsutbetalinger" som fremkommer etter innlogging på "Din side" i pensjonskassens medlemsportal.

Under menyvalget "Mine pensjonsutbetalinger" vil de som mottar pensjonsutbetalinger fra PKH finne informasjon om:

 • månedspensjon før skatt
 • skattetrekk
 • månedspensjon etter skatt

Dokumentarkiv

Bilde som viser menyvalg for "Dokumentarkiv" som fremkommer etter innlogging på "Din side" i pensjonskassens medlemsportal.

Under menyvalget "Dokumentarkiv" finnes det foreløpig ingen lagrede dokumenter. Vi sender i dag ut brev til digital postkasse for de som har dette, og ellers benytter vi brevpost. Dokumentene lagres nå kun i pensjonskassens eget elektroniske arkiv, men vil på et senere tidspunkt også bli tilgjengelig i dokumentarkivet på "Din side".

Bank, lån og forsikring

Dine side inneholder ikke informasjon om de økonomiske fordelene ved ditt medlemskap i PKH.

Vi har egen boliglånsordning i PKH, samt at vi gjennom et samarbeid mellom Pensjonskasseforeningen og Storebrand også tilbyr bank-, lån- og forsikringstjenester. Dette kan du lese mer om her:

Boliglån i PKH >>

Øvrige medlemsfordeler >>

Denne siden ble opprettet/sist endret 29.06.2021.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.