Digitalt miniseminar om ny offentlig tjenestepensjon for deg som er født i 1963 eller senere

Ny offentlig tjenestepensjon omfatter alle medlemmer i PKH som er født i 1963 eller senere, og er en påslagspensjon med samme opptjeningsmodell til alderspensjon som i folketrygden. Ny offentlig tjenestepensjon ble innført med virkning fra 01.01.2020.

Ny offentlig tjenestepensjon er et omfattende tema og derfor har vi laget dette miniseminaret for å gjøre det lettere for deg å forstå hva offentlig tjenestepensjon er.

Vårt digitale miniseminar er på ca. 16 minutter og hjelper deg å bli litt klokere på pensjon.

Filmen har tema/kapitler slik at du kan velge å se bare deler av filmen. Klikk på knappen med 3 strek nede til høyre i filmen og velg ønsket temaet/kapittel. I filmen henviser vi også til en informasjonsfolder som du kan lese ved å klikke på knappen under:

Født 1963 og senere (PDF)

Ny offentlig tjenestepensjon

Ny offentlig tjenestepensjon gjelder for alle som er født i 1963 eller senere, og er en påslagspensjon med samme opptjeningsmodell til alderspensjon som i folketrygden.

Opptjening skjer fra 1. januar 2020, og ny offentlig tjenestepensjon kan tas ut fleksibelt mellom 62 og 75 år.

Man kan fritt kombinere arbeidsinntekt og uttak av pensjon uten at dette medfører reduksjon i alderspensjonen.

Opptjenes ved at det spares en prosentandel av lønn opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Om vårt digitale miniseminar

Ny offentlig tjenestepensjon kan være utfordrende å forstå, men det ønsker vi å gjøre noe med ved hjelp av dette digitale miniseminaret.

Dag Falkenberg og Geir Ystgaard Larsen forklarer hvorfor vi har fått ny offentlig tjenestepensjon og hva dette betyr for deg.

Målgruppen er ikke bare pensjonskassens medlemmer, men også tillitsvalgte og arbeidsgivere ute på helseforetak med tjenestepensjonsordning i PKH. 

Påmelding til digitalt miniseminar

Vårt digitale miniseminar kan du se når du måtte ønske. Vi planlegger også for visninger hvor vi kan svare ut spørsmål fra seerne.

Til disse planlagte visningene vil vi sende ut invitasjoner med informasjon om tidspunkt og hvordan du melder deg på.

Har du spørsmål til vårt digitale miniseminar om ny offentlig tjenestepensjon?

Vi prioriterer å svare ut spørsmål som kommer fra våre medlemmer først, men vi vil besvare øvrige henvendelser også i den grad vi har ledig kapasitet.

Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd

Denne siden ble opprettet/sist endret 21.05.2021.


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.