Kurs og seminar

PKH er opptatt av at du som ansatt eller arbeidsgiver skal få enkle og lærerike svar.


Kurs og seminar for medlemmer

Kurs og seminar for tillitsvalgte


Kurs og seminar for arbeidsgiver

Skreddersydde kurs

PKH har lang erfaring i å formidle offentlige tjenestepensjon for deg som ansatt ved et av helseforetakene i hovedstadsområdet. Vi kan derfor tilrettelegg både i tid, sted, antall deltakere og innhold. 

Kontakt oss for mer informasjon


Nytt seniorseminar på Rikshospitalet 26. mars 2020

Til våren arrangerer PKH seniorseminar på Rikshospitalet for våre yrkesaktive medlemmer på, torsdag 26. mars fra klokken 08:30 – 15:30.

Invitasjoner til seminaret sendes ut vi via e-postadressen på arbeidsstedet i løpet av februar. De som vil motta invitasjonen er født i 


Merk: Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Bruk kontaktskjema hvis du trenger hjelp.