Søknadsskjema for boliglån

Søk her

Kontaktinformasjon for henvendelser om lån

Les mer her.

Spørsmål og svar om boliglån i PKH

Finn svar på de mest stilte spørsmålene

Boliglån

Her kan du velge det som er gunstigst for deg, - direkte lån fra PKH med nominell rente fra 2,50 %, eller lån med nominell rente fra 2,49 % gjennom avtale fremforhandlet av Pensjonskasseforeningen (lånetilbud som gjelder deg som er medlem i PKH).

Les mer om pensjonskasseforeningens avtale.

Lånebetingelser i PKH

PKH tilbyr kun flytende rente, og oppgitt rentesats nedenfor gjelder for det totale lånebeløp:

Nominell rente for lån gitt med sikkerhet innenfor 60 % av lånetakst utgjør p.t. 2,50 %. Innenfor 80 % av lånetakst utgjør renten p.t. 2,75 %.

Etableringsomkostninger utgjør 1,25 % av lånebeløp, minimum 1 240 og maksimum 3 100 kroner.

Les mer her.

Finansieringsbevis

Pensjonskassen utsteder finansieringsbevis hvor vi bekrefter at du som medlem kan låne inntil 3 ganger brutto husholdningens inntekt innenfor 80 % av lånetakst.

Før vi kan sende ut finansieringsbevis må du sende inn dokumentasjon på inntekt - se side 1 i vårt skjema for lånesøknad.

Etter kjøp må fullstendig lånesøknad sendes inn, med øvrig forespurt dokumentasjon og kopi av finansieringsbevis vedlagt.