Spørsmål og svar

Våre mest stilte spørsmål og svar om pensjon:

Spørsmål og svar >>

Inntekt og pensjon (PDF)

Kongsvinger sykehus

Informasjon til ansatte om overføring av medlemskap/tjenestepensjonsordning fra KLP til PKH.

Les mer >>​

Tjenestepensjon i PKH

Kortfattet og nyttig informasjon:

Født 1962 og tidligere (PDF)

Født 1963 og senere (PDF)