Viktig Informasjon:

29. april flytter PKH til Karénslyst alle 49

Logg inn


Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.

Arbeidsgiverportal

I arbeidsgiverportalen kan du administrere ansatte, overføre ajourholdsfiler og registrere pensjonssøknader.

 

 

Hva kan du gjøre på Min side?

Min side - Medlemsportalen gir deg enkel oversikt over ditt eller dine medlemskap i PKH. Ved samtykke kan vi også innhente medlemstid fra andre offentlige ordninger. Har du jobbet ved flere av helseforetakene i hovedstadsområdet kan du ha flere medlemskap i pensjonskassen. I tillegg er det to tjenestepensjonsordninger i PKH. En tjenestepensjonsordning for leger - Legeordningen, og en tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte - Fellesordningen.

Pensjonskalkulatoren har ikke funksjonalitet for å ta med tid fra andre ordninger. Dette forventes å være på plass i løpet av november 2024. 

Min side - Medlemsportalen er en tjeneste som leveres av Storebrand Pensjonstjenester AS på vegne av PKH. Du vil derfor se Storebrands firmalogo ved innlogging. Benytter du linken "Hjelp til innlogging" kommer du til nettsider med informasjon levert av Storebrand.

Hvilken informasjon finner du på "Min side"?

På din side finner du informasjon om:

  • Personlig informasjon
  • Arbeidshistorikk
  • Pensjonsrettigheter
  • Pensjonsutbetalinger
  • Dokumentarkiv

Hvordan logge inn?

Du kan logge inn på følgende vis:

  • BankID
  • BankID på mobil
  • Eget passord

Klikk på denne linken for mer informasjon om de ulike innloggingsmetodene.

Det er to innlogginger å velge mellom:

  • Legeordningen for leger
  • Fellesordningen for øvrige ansatte

Har du medlemskap i begge ordningene må du logge deg inn i hver ordning for å se dine medlemskap.

Problemer med innlogging?

Hvis du har problemer med innlogging kan du kontakte oss på følgende vis:

Vi gjør oppmerksom på at sykepleiere har lovpålagt tjenestepensjonsordning i KLP og er derfor ikke innmeldt i PKH.

Lån og forsikring

Medlemsportalen inneholder ikke informasjon om de økonomiske fordelene ved ditt medlemskap i PKH.

PKH har i samarbeid mellom Pensjonskasseforeningen og Storebrand mulighet til å tilby bank-, lån- og forsikringstjenester til side medlemmer.

Klikk på denne linken for å lese mer om lån og forsikring.