Logg inn


Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.

Hva kan du gjøre i medlemsportalen?

Medlemsportalen - din side gir deg enkel oversikt over ditt eller dine medlemskap i PKH. Har du jobbet ved flere av helseforetakene i hovedstadsområdet kan du ha flere medlemskap i pensjonskassen. I tillegg er det to tjenestepensjonsordninger i PKH. En tjenestepensjonsordning for leger - Legeordningen, og en tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte - Fellesordningen.

Medlemsportalen er en tjeneste som leveres av Storebrand Pensjonstjenester AS på vegne av PKH. Du vil derfor se Storebrands firmalogo ved innlogging. Benytter du linken "Hjelp til innlogging" kommer du til nettsider med informasjon levert av Storebrand.

Hvilken informasjon finner du på "Din side"?

På din side finner du informasjon om:

  • Personlig informasjon
  • Arbeidshistorikk
  • Pensjonsrettigheter
  • Pensjonsutbetalinger
  • Dokumentarkiv

Hvordan logge inn?

Du kan logge inn på følgende vis:

  • BankID
  • BankID på mobil
  • Eget passord

Klikk på denne linken for mer informasjon om de ulike innloggingsmetodene.

Det er to innlogginger å velge mellom:

  • Legeordningen for leger
  • Fellesordningen for øvrige ansatte

Har du medlemskap i begge ordningene må du logge deg inn i hver ordning for å se dine medlemskap.

Problemer med innlogging?

Hvis du har problemer med innlogging kan du kontakte oss på følgende vis:

Vi gjør oppmerksom på at sykepleiere har lovpålagt tjenestepensjonsordning i KLP og er derfor ikke innmeldt i PKH.

Lån og forsikring

Medlemsportalen inneholder ikke informasjon om de økonomiske fordelene ved ditt medlemskap i PKH.

Vi har egen boliglånsordning i PKH, samt at vi gjennom et samarbeid mellom Pensjonskasseforeningen og Storebrand også tilbyr bank-, lån- og forsikringstjenester.

Klikk på denne linken for å lese mer om lån og forsikring.

Min side - Medlemsportal

Logg inn og se din opptjening i PKH med prognose på fremtidig pensjon, og månedlig oversikt over pensjonsutbetalinger.