Lån og forsikring

Den 14 12.2022 besluttet styret i PKH at vi ikke lengre skal tilby boliglån til våre medlemmer. PKH henviser i stedet til avtale inngått mellom Pensjonskasseforeningen og Storebrand hvor medlemmer i PKH har konkurransedyktige priser og betingelser på boliglån og skadeforsikring. Dette tilbudet gjelder også for deg som er tidligere medlem i PKH.

For eksisterende medlemmer med boliglån i PKH vil det ikke bli noen endringer, og lånene vil løpe som tidligere.

Klikk på denne linken for å lese mer om avtalen inngått mellom Pensjonskasseforeningen og Storebrand

Lån og forsikring

Eksisterende medlemmer med boliglån i PKH

Lenke til informasjon om ditt boliglån: Intrum

Har du behov for avdragsfrihet må du kontakte PKH.

PKH kan innvilge avdragsfrihet for en periode på inntil 5 år med mulighet for forlengelse ved søknad.

Har låntaker fylt 60 år kan PKH bevilge avdragsfrihet i inntil 10 år med mulighet for forlengelse ved søknad. I denne perioden betales det kun renter på lånet.

 • Søknad om utsettelse av betaling ved terminforfall skal være skriftlig, sendes til pensjonskassen og godkjennes av saksbehandler i pensjonskassen.
  • Saksbehandler kan godkjenne søknad om utsettelse av terminbeløp på maksimalt 3 måneder.
 • Søknad skal inneholde årsak/forklaring på hvorfor forfallsdato ikke overholdes, og hvilken dato vedkommende kan betale.
  • Kriterier for å få utsatt betaling;
   • Uforutsette utgifter
   • Bolig lagt ut for salg
 • Ved søknad om utsettelse sjekkes søkers tidligere nedbetalingsforhold.
  • Det kan søkes om betalingsutsettelse maksimalt 2 ganger pr låneforhold.
 • Svar på søknad skal være skriftlig og inneholde følgende informasjon;
  • Ny frist for innbetaling av terminbeløp
  • Hvor mye som skal innbetales ved forfall
  • Påløpt rentekostnad for utsettelse

Frode Johansen

E-post: frode.johansen@pkh.no

Kontaktskjema for spørsmål vedrørende boliglån

Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd

Boliglån og skadeforsikringer i Storebrand

PKH gjennom Pensjonskasseforeningen samarbeider med Storebrand for å kunne tilby våre medlemmer flere lånemuligheter og samt kjøp av skadeforsikringer.

Som medlem i PKH får du konkurransedyktige priser og betingelser på boliglån og skadeforsikring i Storebrand. Dette tilbudet gjelder også for deg som er tidligere medlem i PKH.

Klikk på denne linken for å lese mer om boliglån og skadeforsikringer i Storebrand.