Viktig Informasjon:

29. april flytter PKH til Karénslyst alle 49

Kurs og seminar

PKH har lang erfaring i å formidle offentlig tjenestepensjon for deg som ansatt ved et av helseforetakene i hovedstadsområdet. Vi kan derfor tilrettelegge både i tid, sted, antall deltakere og innhold.

Kurs og seminar

Digitalt miniseminar født 1962 og tidligere

Offentlig tjenestepensjon er et omfattende tema og derfor har vi laget dette digitale miniseminaret for deg som er født i 1962 eller tidligere. Seminaret er på ca. 15 minutter og hjelper deg å bli litt klokere på pensjon.


Vi har en egen bestillingsfunksjon hvor du kan bestille tid for pensjonsveiledning.

Dette får du:

 • Informasjon om dine rettigheter og muligheter vedrørende pensjon, folketrygden (Nav) og din offentlige tjenestepensjon.
 • Prognose på hvordan din pensjon vil bli basert på dine planer og ønsker.

Hvem kan bestille time?

 • Alle medlemmer i PKH som er interessert i å vite mer om sine pensjonsrettigheter er velkommen til veiledning.
 • Primærmålgruppe er imidlertid personer som nærmer seg avgjørelse om når de vil ta ut pensjon.

Til veiledningstimene er det ønskelig at du har med deg detaljert oversikt over eventuell medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger og BankID eller tilsvarende slik at vi kan logge inn på aktuelle nettsteder for tilgang til informasjon vedrørende dine pensjonsrettigheter hos NAV og andre.

Klikk på denne linken for å gå til siden for timebestilling.

Vi vil sette opp flere kurs og webinarer med nyttig informasjon om offentlig tjenestepensjon for nyansatte ut over høsten. Informasjon om tidspunkt og kursinnhold vil publiseres på denne siden og via nyhetsbrev. Vi vil også forhøre oss om muligheten til å informere på helseforetakenes intranettsider.

Alle nyansatte er også velkommen til å ta kontakt med PKH på telefon 22 42 50 00 og e-post pkh@pkh.no for informasjon om sitt medlemskap, eller andre spørsmål rundt ordningen.

Dette får du:

 • Informasjon om muligheter og rettigheter vedrørende pensjon
 • Gjennomgang av aktuelt regelverk
 • Informasjon om hvordan man opptjener pensjon
 • Informasjon om de ulike pensjonstypene – alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon
 • Informasjon om kombinasjoner av pensjonstyper
 • Informasjon om arbeid ved siden av pensjon

Hvem kan delta?

Kurset er for alle medlemmer i PKH, men anbefalt målgruppe er de som er født i 1962 eller tidligere.

Alle nyansatte er også velkommen til å ta kontakt med PKH på telefon 22 42 50 00 og e-post pkh@pkh.no for informasjon om sitt medlemskap, eller andre spørsmål rundt ordningen.

Dette får du:

 • Informasjon om muligheter og rettigheter vedrørende pensjon
 • Gjennomgang av aktuelt regelverk
 • Informasjon om hvordan man opptjener pensjon
 • Informasjon om de ulike pensjonstypene – alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon
 • Informasjon om kombinasjoner av pensjonstyper
 • Informasjon om arbeid ved siden av pensjon

Hvem kan delta?

Kurset er for alle medlemmer i PKH, men anbefalt målgruppe er de som er født i 1963 eller senere.

Kursets lengde er på 6 timer inkludert pauser og avholdes 2 ganger i året.

Dette lærer du:

 • Pensjon – Dine rettigheter og muligheter
 • Folketrygd og offentlig tjenestepensjon
 • Hverdagsjuss for voksne – arv og skifte
 • I tillegg til disse faste temaene er det egne foredragsholdere med innlegg om andre sider av det å bli godt voksen.

Hvem kan delta?
Seminaret er tilpasset deg som er født i 1962 eller tidligere.

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset er det foreløpig ikke satt opp nytt seniorseminar. Vi vil komme tilbake med informasjon om tid, dato og sted for nytt seniorseminar når det igjen er forsvarlig å avholde slike arrangementer.

Kurslengde: 5 timer inkludert pauser

Kort om programmet:

 • Orientering om endringer i regelverk
 • Generelt om ny offentlig tjenestepensjon
 • Nye regler for samordning (årskullene 1954 - 1962)
 • Status særaldersgrenser og ny AFP

Hvem kan delta?

Alle tillitsvalgte kan delta

På grunn av situasjonen rundt koronaviruset er det foreløpig ikke satt opp seminar. Vi vil komme tilbake med informasjon om tid, dato og sted for seminar når det igjen er forsvarlig å avholde slike arrangementer.

Gjennomføring av seminar:

PKH står selv som arrangør av dette seminaret, og det sendes ut invitasjon til tillitsvalgte på alle våre 6 helseforetak. Vi oppfordrer også inviterte til å dele invitasjonen med andre tillitsvalgte på foretakene dersom det skulle være tema som er aktuelt for flere.

Hvis dere som er tillitsvalgte selv ønsker å stå som arrangører av seminar er det fint om dere kontakter oss god tid i forveien slik at vi får satt av tid og ressurser, evt. også bidra med utforming av program og/eller presentasjoner.

Kursets lengde: 4 timer inkludert pause.

Dette lærer du:

 • Generelt om offentlig tjenestepensjon - muligheter og rettigheter
 • Kort om kostnadsdrivere i pensjonsordningen
 • Hvordan sørge for at dere rapporterer inn riktig informasjon på de ansatte til oss
 • Rutiner for søknadsprosess
 • Hvordan følge opp den ansatte i søknadsprosessen

Hvem kan delta:

 • Alle avdelingsledere som er medlem og/eller har ansatte på sin avdeling med medlemskap i PKH
 • Avdelingsledere som ønsker å få mer kjennskap til pensjonsordningen

Kursets lengde: 4 timer, inkludert pause.

Dette lærer du:

 • Generelt om offentlig tjenestepensjon, - muligheter og rettigheter
 • Kostnadsdrivere i pensjonsordningen
 • Hvordan PKH kommer frem til riktig pensjonspremie
 • Statistikk og analyser fra ditt helseforetak
 • Hvordan sørge for at dere rapporterer inn riktig informasjon på de ansatte til oss

Hvem kan delta:

 • Ansatte som jobber med HR

Kursets lengde: 4 timer, inkludert pause.

Dette lærer du:

 • Generelt om offentlig tjenestepensjon - muligheter og rettigheter
 • Kostnadsdrivere i pensjonsordningen
 • Statistikk og analyser fra ditt arbeidssted
 • Hvordan sørge for at dere rapporterer inn riktig informasjon på de ansatte til oss
 • Hvordan PKH kommer frem til riktig pensjonspremie
 • Hvordan PKH kommer frem til riktig pensjonskostnad

Hvem kan delta:

 • Ansatte som jobber med økonomi
 

Skreddersydde kurs

Ta kontakt med PKH dersom du ønsker av vi skal være med og arrangere kurs hos dere.

Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd