Har du spørsmål til PKH?

Hvis du har spørsmål vedrørende din søknad om pensjon eller dine pensjonsutbetalinger kan du bruke skjemaet under til å sende oss dine spørsmål på e-post.