Har du spørsmål til PKH?

Dersom du har spørsmål som ikke gjelder din søknad om pensjon, eller dine pensjonsutbetalinger, kan du bruke skjemaet under for å sende oss spørsmål på e-post.

 

Hvis du ønsker en beregning av din fremtidige tjenestepensjon fra PKH fra fylte 67 år eller senere, er det viktig at du først innhenter en serviceberegning fra NAV. I serviceberegningen må det fremgå hva du vil få i alderspensjon fra folketrygden på samme uttakstidspunkt som du planlegger å ta ut tjenestepensjon fra PKH. Straks vi har mottatt denne kan vi beregne hva din tjenestepensjon fra PKH vil utgjøre i tillegg til din alderspensjon fra folketrygden. Det er viktig at du sender oss hele serviceberegningen, og ikke bare førstesiden.

 

Hvis du ønsker en beregning av hvor mye AFP eller tjenestepensjon etter særaldersgrense vil utgjøre før fylte 67 år, må vi få tilsendt serviceberegning på AFP fra NAV.

 

Vi må også å få opplyst om du har medlemstid i andre offentlige tjenestepensjonsordninger og hvem disse tjenestepensjonsordningene er, slik at vi kan innhente nødvendig informasjon for å kunne beregne samlet tjenestepensjon til deg.