PKHs avdelingslederpris 2017!

Din avdeling kan være med i trekningen av PKHs avdelingslederpris 2017!

Har du en avdelingsleder som er genuint opptatt av hvilke pensjonsrettigheter du som ansatt har?​

PKH er opptatt av at du blant annet får god nok informasjon om:

  • Du er innmeldt hos riktig pensjonsleverandør, med riktig lønn og stilling?
  • Hvordan du søker du om AFP, alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon?
  • Hva som skjer når en ansatt er langtidssykemeldt over maksdato?
  • Hvilke inntektsregler som gjelder ved siden av pensjonen?

PKH vet at det finnes mange avdelingsledere som gjør en stor innsats for at de ansatte skal være trygg på hvilke pensjons­rettigheter de har. PKH ønsker derfor 1. november å dele ut 50.000,- til en av dem! Prisen skal deles med avdelingen. Søknadsfrist er 1. september 2017.