Årsrapport 2016

Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) fikk et totalresultat i 2016 på 198 millioner kroner mot 133 millioner i 2015. Verdijustert avkastning på investeringsporteføljen var 5,4 prosent, noe som ga en meravkastning i forhold til risikoen i porteføljen.

PKH har i perioden 2014-2016 generert 2,4 mrd i realisert avkastning til sine eiere/kunder.

Samtidig viser kundetilfredshetsmålinger at medlemmene er godt fornøyd med den nå tre år gamle pensjonskassen. Alt dette kan du nå lese om i vår årsrapport som du finner her.

Nyansatt administrerende direktør i PKH, Mariann Bendriss, legger vekt på å fortsette arbeidet med å videreutvikle og drive PKH som en konkurransedyktig pensjonskasse til beste for medlemmer, pensjonister og arbeidsgivere. Innmelding av nyansatte og økning i opparbeidede rettigheter vil gjøre at PKH vokser i årene som kommer, sier hun.

Hvis du ønsker mer informasjon eller du har spørsmål vedrørende årsrapporten kan du ta kontakt med leder kunde- og kommunikasjon Ingunn Meringdal på mobil: 926 04 367eller e-post: ingunn.meringdal@pkh.no eller administrerende direktør Mariann Steine Bendriss på mobil: 416 27 652 eller e-post: mariann.steine.bendriss@pkh.no.

Årsrapport for 2015

I 2015 oppnådde pensjonskassen en verdijustert avkastning på 3 prosent. Verdijustert avkastning hensyntatt virkelig verdi på "hold til forfall"-porteføljen endte på 2,9 prosent. I lys av at vi legger vekt på en lav til moderat risikoprofil er dette et godt resultat, sier administrerende direktør Jan Frode Jakobsen.

Pensjonskassen forvaltet 19,7 milliarder kroner ved utgangen av 2015. Bokført avkastning i form av renteresultat, endte på 132,8 millioner kroner.

Styret i PKH har vedtatt at resultatet skal disponeres med 5 millioner kroner til risikoutjevningsfond. De resterende 127,8 millioner kroner foreslås disponert til opptjent egenkapital.

Bilde_årsrapport_2015.png

For å lese årsrapporten eller laste den ned klikker du her.

Hvis du ønsker mer informasjon eller du har spørsmål vedrørende årsrapporten kan du ta kontakt med kunde- og kommunikasjonsleder Ingunn Meringdal på mobil: 926 04 367 eller e-post: ingunn.meringdal@pkh.no, eller vår CFO, Mariann Steine Bendriss på mobil: 416 27 652 eller e-post: mariann.steine.bendriss@pkh.no.

 

Årsrapport for 2014

For pdf-versjon av årsrapport klikker du her. Dersom du ønsker årsrapporten tilsendt pr post kan du sende oss din kontaktinformasjon på e-post til pkh@pkh.no.

 

Årsrapport_web.jpg

Ved andre spørsmål kan du ta kontakt med kunde- og kommunikasjonsleder Ingunn Meringdal på mobil: 926 04 367 eller e-post: ingunn.meringdal@pkh.no, eller vår CFO, Mariann Steine Bendriss på mobil: 416 27 652 eller e-post: mariann.steine.bendriss@pkh.no.

 

Årsrapport og regnskap for Vestre Viken pensjonskasse for 2013

I styremøte onsdag 19. mars 2014 ble årsregnskap for Vestre Viken Pensjonskasse behandlet. Styrets årsberetning, revisors beretning og årsregnskapet for pensjonskassen ble godkjent, og dokumentene kan du lese ved å klikke deg inn på linkene under;

Styrets årsberetning 2013 Vestre Viken Pensjonskasse

Revisors beretning 2013 Vestre Viken Pensjonskasse

Årsregnskap 2013 Vestre Viken Pensjonskasse