Medlemskap som ansattegode

Som medlem i PKH har du en rekke fordeler. Dette omfatter både pensjon, lån og forsikring.

 

Alderspensjon

Alderspensjon fra PKH, kombinert med norsk folketrygd, gir deg en av Norges beste pensjonsordninger. Pensjonen beregnes utfra hva du tjener når du slutter, og varer livet ut. AFP- ordningen gir også et tilbud til de som har behov for å gå av med pensjon tidligere. Les mer

Uførepensjon

Hvis du får redusert inntekt som følge av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra PKH. Denne gir deg en større økonomisk trygghet enn om du bare skulle fått uførepensjon fra folketrygden. Les mer

Etterlattepensjon

Dersom et medlem dør, vil en etterlattepensjon fra PKH dekke noe av inntektstapet til familien. Etterlattepensjon utbetales til ektefelle eller registrert partner, samt barn under 20 år. Les mer

Boliglån

Medlemmer i PKH har tilgang på gunstige betingelser for boliglån, både på lån direkte fra PKH, eller fra Storebrand gjennom avtale fremforhandlet av Pensjonskasseforeningen. Les mer

Forsikring

Medlemmer i PKH får også rabatter på forsikring hos Storebrand, gjennom avtale med Pensjonskasseforeningen. Les mer